Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2223
www.vmm.be

Engelse naam: Flemish Environment Agency

Thesaurustermen (8) : Afvalwaterlozing; Data banks; Integraal waterbeleid; Milieuvergunning; Oppervlaktewater; Recreatiewateren; Waterbeheer; Waterkwaliteitscontrole
Adres:
Infoloket
Alfons Van De Maelestraat 96
9320 Erembodegem
België

Tel.: +32-(0)53-72 64 45
Fax: +32-(0)53-77 71 68
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (12)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (14)

Voormalig geassocieerde personen (4)

Deelinstituten (3)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Kwaliteitsbeheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Rapportering Water (LNE-ARW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Buitendienst Herentals (LNE), meer

Abstract:
Sinds 1 april 2006 wordt het milieubeleid uitgevoerd binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, dit onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Natuur en Energie.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid - kortweg IVA VMM. Zij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid: de VMM meet en controleert de kwaliteit en de kwantiteit van water, giet haar bevindingen in wetenschappelijke rapporten en formuleert aanbevelingen; ze int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de waterzuiveringinfrastructuur. De VMM bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. De VMM stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op dat alle aspecten van de milieuproblematiek behandelt.

Publicaties (118)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Evenementen | Datasets 
  ( 5 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Van den Neucker, T.; Boito, L.; Soors, J.; Dewolf, J.; Mertens, J.; Van Pelt, D.; Van Damme, S.; Schoelynck, J. (2023). Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844 (Crustacea: Amphipoda: Corophiidae) expands its range to Belgium. Belg. J. Zool. 153: 125-133. https://dx.doi.org/10.26496/bjz.2023.112, meer
 • Peer reviewed article Teunen, L.; Bervoets, L.; Belpaire, C.G.J.; De Jonge, M.; Groffen, T. (2021). PFAS accumulation in indigenous and translocated aquatic organisms from Belgium, with translation to human and ecological health risk. Environ. Sci. Eur. 33(1): 39. https://dx.doi.org/10.1186/s12302-021-00477-z, meer
 • Peer reviewed article Nolte, T.M.; De Cooman, W.; Vink, J.P.M.; Elst, R.; Ryken, E.; Ragas, A.M.J.; Hendriks, A.J. (2020). Bioconcentration of organotin cations during molting inhibits Heterocypris incongruens growth. Environ. Sci. Technol. 54(22): 14288-14301. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.0c02855, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Brosens, D.; Lock, K.; Adriaens, T.; Aelterman, B.; Mertens, J.; Goethals, P.L.M. (2016). Alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium). Aquat. Invasions 11(2): 131-144. https://dx.doi.org/10.3391/ai.2016.11.2.03, meer
 • Peer reviewed article Dieltjens, I.; Van Den Langenbergh, V. (2005). The SCALDIT project: an Interreg IIIB NWE project aiming at the transnational characterisation of the Scheldt International River Basin District. Environ. Sci. Policy 8(3): 239-243. dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2005.02.004, meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2022). Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027: niet-technische samenvatting. VMM: Erembodegem. 21 pp., meer
 • VMM (2022). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde, campagne 2022. VMM: Aalst. 8 + bijl. pp., meer
 • (2021). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2021. VMM: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • (2020). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2020. VMM: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • (2019). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2019. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 14 + bijlagen pp., meer
 • (2019). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2019. VMM: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • Coeck, J.; Schollema, P.P.; Martens, K.; Brevé, N.W.P. (2019). Herstel van longitudinale connectiviteit in stroomgebieden: samenwerking met vrije vismigratie als leidraad. Landschap 36(2): 61-67, meer
 • (2018). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2018. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 9 + bijlagen pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2018). Aanmaak van een afstromingsgevoelige kaart voor Vlaanderen. [S.n.]: [s.l.]. 234 pp., meer
 • (2016). IJzerbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij: Oostende. 39 pp., meer
 • (2016). Netebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Antwerpen. 41 pp., meer
 • (2016). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Demerbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Leuven. 41 pp., meer
 • (2016). Dijle-Zennebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Leuven. 43 pp., meer
 • (2016). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlagen pp., meer
 • (2016). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode 2009-2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlage pp., meer
 • (2016). Denderbekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 35 pp., meer
 • (2016). Bekken van de Brugse polders bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Vlaamse Milieumaatschappij: Oostende. 41 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2016). Verziltingstoestand van het oostelijk kustgebied: Resultaten van het elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 77 pp., meer
 • (2015). Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2014. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 67 + bijlagen pp., meer
 • (2014). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium tot 2012. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 10 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Inventaris prioritaire stoffen. VMM: Aalst. [no pag.] pp., meer
 • Peeters, B. (2013). Milieurapport Vlaanderen MIRA. Themabeschrijving waterkwantiteit. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 18 pp., meer
 • VMM (2011). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2011. VMM: Erembodegem. 16; kaart; bijlage pp., meer
 • VMM (2011). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2011. VMM: Erembodegem. 10; kaart; bijlagen pp., meer
 • Brouwers, J.; Peeters, B. (2010). Klimaatscenario's voor Vlaanderen en impact op de waterhuishouding. Riolering Vlaanderen: onafhankelijk vakblad voor rioleringszorg en stedelijk watermanagement 2: [1-4], meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Maatregelenprogramma voor Vlaanderen 2010-2015: maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. VMM: Erembodegem. 203 pp., meer
 • VMM (2010). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2010. VMM: Erembodegem. 9; kaart; bijlagen pp., meer
 • VMM (2010). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2010. VMM: Erembodegem. 17; kaart; bijlage pp., meer
 • (2009). Methodiek voor de prioritering van te onderzoeken waterbodems in Vlaanderen. Versie 2 na technische aanpassing: Handleiding. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)/OVAM/VMM: [s.l.]. 30 pp., meer
 • D'Hondt, Ph. (2009). Jaarrapport Water 2008: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2008. VMM: Erebodegem. 64 pp., meer
 • VMM (2009). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 7p, 3 bijlagen, 1 kaart pp., meer
 • VMM (2009). Biologische beoordeling van de natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen in Vlaanderen conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Versie December 2009. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 78 pp., meer
 • VMM (2009). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 12p; 4 tabellen, 1 kaart pp., meer
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, P.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2009). MIRA 2009 en NARA 2009: wetenschappelijk rapport klimaatverandering en waterhuishouding. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.45. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 100 pp., meer
 • (2008). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2007. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 6 + tabellen pp., meer
 • (2008). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde 2007. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 8 + bijlagen pp., meer
 • (2008). Lozingen in de lucht 1990-2007: Emissies per sector, Emissies per thema, Internationale Rapporteringen, Internationale ontwikkelingen. VMM: Erembodegem. 236 pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2008). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: derde technisch-wetenschappelijk rapport zware metalen en zwevende stoffen modellering. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 51 + tables pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2008). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: vijfde technisch-wetenschappelijk rapport - Ondersteuning van de VMM bij het uitvoeren van toekomstsimulaties. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 13 + annexes pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M. (2008). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: vierde technisch-wetenschappelijk rapport - Revisie van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied, met inbegrip van kalibratie en validatie. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 54 + annexes pp., meer
 • Holvoet, K.; Vereecken, H.; Devroede, N.; Ronse, Y.; Cauwenberghs, K.; Van Assel, J.; Waterschoot, G. (2008). Demonstration of integrated modelling in the Scheldt River Basin, using the OpenMI [POSTER]. Aquafin/Deltares/Université de Liège/Vlaamse Milieumaatschappij/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • VMM (2008). Biologische beoordeling van de natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen in Vlaanderen conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 76 pp., meer
 • (2007). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2006. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 39 pp., meer
 • (2007). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
 • (2007). Jaarrapport Water 2006: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 128 + 3 maps pp., meer
 • (2007). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde (campagne 2007). Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2007). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied: tweede technisch-wetenschappelijk rapport - Functionele uitbreiding van het PEGASE-model ter verbetering van de weergave van de invoergegevens en de modelresultaten. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 41 + annexes pp., meer
 • Everbecq, E.; Bourouag, M.; Grard, A.; Deliège, J.-F.; Smitz, J. (2007). Uitvoeren van een studie voor de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied met behulp van het PEGASE-model van het Scheldestroomgebied - Eerste technisch-wetenschappelijk rapport: aanpassing en uitbreiding van de hydrografie. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 11 + annexes pp., meer
 • Vanherle, K.; Van Zeebroeck, B.; Hulskotte, J. (2007). Emissiemodel voor spoorverkeer en scheepvaart in Vlaanderen: EMMOSS. VMM: [s.l.]. 100 pp., meer
 • (2006). Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 111 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maddens, R.; Collard, C.; Bogaert, P.; De Maeyer, Ph.; Antrop, M. (2006). Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden. MIRA-onderzoeksrapporten, 02. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 120 pp., meer
 • Vinckier, S.; Dieltjens, I. (2006). Waterbeheerkwesties: belangrijke waterbeheerkwesties van algemeen belang in het internationale stroomgebiedsdistrict Schelde. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 11 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2006). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 19 - 2006. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: [s.l.]. 100 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2006). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 24 pp., meer
 • VMM (2006). Water- en waterbodemkwaliteit : lozingen in het water : evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 111 pp., meer
 • (2005). Water- & waterbodemkwaliteit. Lozingen in het water. Evaluatie saneringsinfrastructuur 2004 (jaarrapport). Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 88 pp., meer
 • (2005). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2004. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 25 pp., meer
 • (2005). Water- en waterbodemkwaliteit : lozingen in het water 2004 : evaluatie saneringsinfrastructuur. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 88 pp., meer
 • (2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 341, 2 maps, 1 dataset cd rom pp., meer
 • (2004). Scaldit-rapport - Transnationale analyse van de toestandsbeschrijving voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde: pilootproject voor het testen van de Europese richtsnoeren. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. IX, 194 + cd-rom pp., meer
 • Van Sevencoten, F. (2004). De Schelde in internationale handen, in: Studiedag 'De Schelde in 2050', Antwerpen 6 oktober 2004: referatenboek. pp. 49-53, meer
 • Van Sevencoten, F. (2004). De Schelde in internationale handen, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1-2], meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2004). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2004). Biologische waterkwaliteit in Vlaanderen [MAP]. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 1 map pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij; VMM (2004). Waterbodemkwaliteit 2003. Vlaamse Milieu Maatschappij/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 24 pp., meer
 • VMM (2004). Waterkwaliteit: lozingen in het water: 2003. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 56 pp., meer
 • (2003). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. 183 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). Algemeen Waterkwaliteitsplan 2: boven-Schelde. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 63 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: [s.l.]. 39 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (2003). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde. Campagne 16-2003. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: Erembodegem. 130 pp., meer
 • (2002). Waterbodemkwaliteit 2000. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
 • (2002). Waterbodemkwaliteit 2001. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
 • (2002). Waterbodemkwaliteit 2002. VMM: Aalst. 34 + bijlagen pp., meer
 • CDVP Laboratorium (2002). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde. Campagne 15 - 2002. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
 • De Cooman, W.; Detemmerman, L. (2002). Waterbodemkwaliteit 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 79 pp., meer
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, meer
 • Maeckelberghe, H.; Theuns, I.; De Corte, S.; Vos, G.; Roos, D. (2002). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 167, 2 maps, 1 cd-rom pp., meer
 • VMM (2002). Waterkwaliteit : lozingen in het water : 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 183 pp., meer
 • (2001). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2000 (CD-ROM). Vlaamse Milieu Maatschappij: Aalst. CD-ROM pp., meer
 • (2001). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 2000. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 283 + bijlagen pp., meer
 • Maeckelberghe, H.; Van den Noortgaete, F.; Verhagen, G. (2001). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 360 + maps pp., meer
 • (2000). Waterbodemkwaliteit 2000 (tussentijds rapport). Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 28 + bijlagen pp., meer
 • (2000). Waterkwaliteit - Lozingen in het water 1999. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 244 + kaart pp., meer
 • (1999). Waterkwaliteit: persconferentie vrijdag 9 juli 1999 - lier + 3 kaarten: lozingen in het water 1998. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Bestuur Meetnetten en Onderzoek - Afdeling Informatie: Aalst. 102 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1999). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 12 - 1999. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 198 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1998). Waterkwaliteit. Lozingen in het water. 1998. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 93, 4 tabs, 3 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1998). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 11 - 1998. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: [s.l.]. 198 pp., meer
 • VMM (1998). Waterkwaliteit : lozingen in het water : 1998. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 138 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1997). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 9 - 1996. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 160 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1997). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 10 - 1997. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 185 pp., meer
 • VMM (1997). Resultaten emissiemeetnet water 1996: lozingen in het water. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 176 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1996). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 8 - 1995. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 167 pp., meer
 • VMM (1996). Resultaten emissiemeetnet water 1995: lozingen in het water. Vlaamse Milieu Maatschappij: Erembodegem. 190 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1995). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 7 - 1994. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 160 pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1995). Waterkwaliteit 1995 - jaarverslag meetnet oppervlaktewater. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water: [s.l.]. 192, 23 tabs., 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1994). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1994. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 111, 22 tabs, 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1994). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 6 - 1993. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 73 pp., meer
 • (1993). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1993. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 89, tabels, 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1993). Resultaten emissiemeetnet water 1993. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water: [s.l.]. 158 pp., meer
 • (1992). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1992. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 24, 20 tabels, 12 figs., 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1992). Jaarverslag meetnet oppervlaktewater 1991. Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Planning. Dienst Externe Informatie: Aalst. 26, 20 tab., 14 fig., 2 maps pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1992). Onderzoek naar de aanwezigheid van microverontreinigingen in zwevende stof in het oppervlaktewater van het Scheldebekken. Vlaamse Milieumaatschappij: Brussel. 18 + annexes pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij (1992). Resultaten emissiemeetnet water 1992. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Water: [s.l.]. 142 pp., meer
 • (1991). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde: tussen de Drempel van Krankeloon en de Sluissche Hompels: campagne 4. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
 • (1991). Inventarisatie waterkwaliteitstoestand van het stroomgebied van de Schelde. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. 39 pp., meer
 • (1991). Resultaten emissiemeetnet 1991. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 177 pp., meer
 • Maeckelberghe, H. (1990). Jaarverslag fysico-chemisch meetnet oppervlaktewater 1990: De fysico-chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in het Vlaamse Gewest in 1990. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 21, 17 tabels, 14 figs, 1map pp., meer
 • Vannevel, R.; Maeckelberghe, H.; Pillen, R.; Beyens, J.; De Winter, A.J. (1990). Jaarverslag biologisch meetnet 1989-1990: De biologische waterkwaliteit in het Vlaamse Gewest - Rapport over de jaren 1989 & 1990. Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Planning: Aalst. 11, 7 tabs, 1 map pp., meer
 • (S.d.). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2015. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • (S.d.). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2017. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • (S.d.). MONEOS. Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-estuarium van de periode tem 2018. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. [diff. pag.] pp., meer
 • Vlaamse Milieumaatschappij Algemeen waterkwaliteitsplan 2. VMM Publicaties: Erembodegem, meer

Projecten (21)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Evenementen | Datasets 
 • Bekkengerichte kwantificering van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met zware metalen, meer
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, meer
 • MEP/GEP IJzermonding, meer
 • MEP/GEP zoete getijwaterlichamen, meer
 • Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
 • Ontwikkelen van scores of indices voor de biologische kwaliteitselementen 'bentische ongewervelden, macroalgen, angiospermen en fytoplankton' voor de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
 • Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan, meer
 • PEGASE Albertkanaal, Zuid-Willemsvaart (In het Vlaamse gewest) en de Kempische kanalen: studie over de waterkwaliteit en de kwantificatie van vrachtfluxen tussen Schelde en Maas, meer
 • Relatie tussen de verontreiniging van water, zwevende stof en sediment voor een aantal zware metalen en micropolluenten op 9 meetlokaties in de Schelde, meer
 • SCALDIT, meer
 • ScaldWIN: ScaldWIN, een betere waterkwaliteit in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde., meer
 • Studie ter kwantificering van de nutriëntenverliezen per stroombekken naar het oppervlaktewater door landbouwactiviteit in Vlaanderen: een praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het milieu- en landbouwbeleid, meer
 • SVW: Studie- en samenwerkingsverband water, meer
 • Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, meer
 • Uitvoeren van de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied in het kader van de KRW met behulp van een rivierkwaliteitsmodel, meer
 • Verkennend waterbodemonderzoek in de nabijheid van scheepswerven, meer

Evenementen (4)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • 3e Internationaal Schelde-symposium : Integraal waterbeheer Schelde-estuarium, meer
 • 5de Scheldesymposium, meer
 • Lessenreeks Integraal Waterbeheer voor professionelen, meer
 • Water in de wereld: Lezingenreeks over de uitdagingen voor het waterbeheer in de 21ste eeuw, meer

Datasets (14)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Flemish Environment Agency (LNE-VMM): Belgium; (2020): VMM Biotic monitoring: Belgian Biotical Index., meer
 • Flemish Environment Agency (LNE-VMM): Belgium; (2021): VMM Biotic monitoring: Micropollutants in biota., meer
 • Laboratory of Chemical Analysis, Ugent. Belgium. INRAM. Concentrations of pharmaceuticals, diruon, isoproturon and endocrine disruptors in the Scheldt estuary, Belgian coastal harbours and Belgian coastal waters - SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Monden S., Van Liefferinge C., Vandenauweele I., Simoens I., Beyens J., Denayer B., Yseboodt R., Meire P. & De Charleroy D. Databank vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaamse Gewest. IBW-UIA databank,, www.vismigratie.be, meer
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency., meer
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency, meer
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2005): VMM: Water bed monitoring network of the Flemish Environment Agency., meer
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); Agentschap voor Maritieme Toegang (aMT); (2004). Chemical quality of dredged material in Zeeschelde (and Westerschelde), meer
 • Hydronet, meer
 • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
 • Monitoring dataset chemische kwaliteit van de bodem van de schorren Schor van Ouden doel en Plaat van Boomke, meer
 • VMM: Monitoring water, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets