Morfodynamiek

Over haar loop van 160 km kent het Schelde-estuarium grote verschillen. Tussen Gent en Doel heeft de rivier een enkelvoudige stroomgeul. De breedte van de rivier neemt hier toe van zo'n 50 tot 1350 meter. Stoomafwaarts van Doel gaat de rivier meanderen over een brede bedding met een complex meergeulenstelsel bestaande uit geulen, zandbanken, slikplaten en langs de oevers slikken en schorren. In Vlissingen bedraagt de breedte reeds meer dan 5000 meter.

In het kader van de toegankelijkheid wordt de geomorfologie in het Schelde-estarium nauwgezet opgevolgd. Er wordt heel wat onderzoek verricht naar de sedimentbalans, export versus import, depositie van sediment, ontwikkeling van de geulen, invloed van zandwinning, baggeren en storten...

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
Baggeren_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
Morfodynamiek_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus