Literatuur in ScheldeMonitor

De literatuurcollectie van ScheldeMonitor is een samenstelling van content uit het Integrated Marine Information System (IMIS) van VLIZ,  verschillende afgelijnde rapportagereeksen en de verschillende thematische collecties die toegankelijk zijn gemaakt via de website van VNSC.

Integrated Marine Information System

IMIS bevat berg aan referenties over allerhande publicaties, personen, instituten, datasets en projecten die te maken hebben met de Schelde, het estuarium en alle daarin plaatsvindende activiteiten. 

Afbeelding
CatalogusIMIS_logo
Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
icon institute
Afbeelding
icon persons
Afbeelding
icon project
Afbeelding
MONEOS rapporten

MONEOS Rapporten

De monitoringsactiviteiten en de hieruit voortgebrachte meetgegevens worden nauwgezet opgevolgd door de Projectgroep Monitoring en Databeheer.  Binnen deze projectgroep worden alle wijzigingen aan het monitoringsprogramma, alsook de afstemmingen van meettechnieken tussen Vlaanderen en Nederland besproken.  Het Vlaams Instituut voor de Zee biedt ondersteuning aan de projectgroep voor het centraliseren en beschikbaar stellen van de MONEOS datareeksen voor de diverse rapporteringen.

Naar MONEOS Rapportage
Afbeelding
publicaties VNSC

VNSC Publicaties

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie zelf maakt ook verschillende publicaties openbaar, onderverdeeld in zes categorieën. Deze collectie geeft meer informatie over de organisatie, het onderzoek en de projecten van de VNSC. Er kunnen verslagen, magazines, brochures en wetenschappelijk rapporten in teruggevonden worden. 

Naar VNSC-website
Afbeelding
printscreen literature

Schelde-Indicatoren

In 2010 werd een project opgezet in het kader van de LangeTermijnVisie-doelstellingen (LTV), dat een set indicatoren selecteerde en afstemde op het volledige grensoverschrijdende Schelde-estuarium, in overleg met wetenschappers en het beleidsniveau. Dit project resulteerde in 2011 in een publicatie die aan de hand van 18 verschillende indicatoren de toestand van het gebruik van de Schelde beschreef.

Naar Indicatoren
Afbeelding
T-Rapportage 2014

T-Rapportage

Naast de periodieke rapporten wordt zesjaarlijks een evaluatierapportering uitgevoerd. Deze rapportage, de T-rapportage of 'indicatoren voor een duurzaam beheer' genoemd, richt zich op de evaluatie van drie hoofdfuncties: Natuurlijkheid, Veiligheid en Toegankelijkheid. 

Naar T-Rapportage