Diversiteit habitats

Een habitat is de leefomgeving van organismen. Binnen deze eenheid zijn zowel de biotische als abiotische factoren gunstig voor het voorkomen van het organisme. In het Schelde-estuarium wordt de habitatdiversiteit in grote mate beïnvloed door hydro- en morfodynamische factoren. Ecotopenkaarten worden opgesteld om het behoud van de diversiteit en de natuurontwikkeling in het Schelde-estuarium te beoordelen.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
Ecotopen_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
DiversiteitHabitats_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus