Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium [MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary]
Contact:

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar voor academisch gebruik
The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected

Beschrijving
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over de fysico-chemie van het Schelde-estuarium. meer

Bij het opstellen van de voorliggende evaluatiemethodiek wordt de lijn van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde-estuarium doorgetrokken: de evaluatie zal gestoeld zijn op het ecosysteem functioneren. Voor fysico-chemie is dit de meest logische keuze: evaluatie van de fysico-chemie is immers geen doel op zich, maar staat ten dienste van de evaluatie van het globale functioneren van het ecosysteem. Ze mag zeker niet gelden als een surrogaat voor een evaluatie van het ecosysteem. De evaluatie moet bovendien toelaten te kunnen discrimineren tussen de verschillende beïnvloedende factoren.

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meerdata leverancier
Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata leverancier
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meer
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MONEOS monitoring, meer
Bron datasets:
DONAR: Data Opslag Natte Rijkswaterstaat, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of acidity (pH) in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of dissolved oxygen in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of salinity and conductivity in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of suspended sediment concentrations in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of turbidity in the Scheldt estuary, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water temperature in the Scheldt estuary, meer
Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven, meer
Monitoring netwerk van het Waterbouwkundig labo, meer
MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Nutriënten, meer
MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Organische microverontreinigingen, meer
MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Zware Metalen, meer
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Watertemperaturen, meer
OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer
OMES: Monitoring van de fysico-chemische waterkwaliteit in de Zeeschelde, meer
OMES: Monitoring van de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES: Monitoring van de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde, meer
VMM: Meetnet afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
VMM: Meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
VMM: Meetnet waterbodems van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
Andere relaties:
MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Project
MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2013-04-15
Informatie laatst gewijzigd: 2022-03-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid