Hydrodynamiek

Het Schelde-estuarium is 160 km lang en loopt door Nederland en België van het mondingsgebied tot aan de sluizen in Gent. Haar stroomgebied met zijrivieren, Rupel, Durme, Dender,... heeft een oppervlakte van wel 21.000 km². Door de verbinding met de Noordzee is de getijwerking voelbaar tot diep landinwaarts. De hoeveelheid water die dagelijks in en uit de schelde stroomt en de stroomsnelheid bepalen in grote mate mee de morfologische veranderingen van het Schelde-systeem. In functie van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid gebeurt er nauwgezette monitoring van de waterstanden en getij, waterhuishouding en golfwerking. Daarnaast wordt ook heel wat onderzoek verricht om een inzicht te verkrijgen in de invloed van een stijgende zeespiegel, overstromingsgevaar bij extreem tij,...

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
HW_hydrodynamiek_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
getij_hydro_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus