Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Chemische kwaliteit van baggerspecie in Zeeschelde (en Westerschelde) [Chemical quality of dredged material in Zeeschelde (and Westerschelde)]
Citatie
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); Agentschap voor Maritieme Toegang (aMT); (2004). Chemical quality of dredged material in Zeeschelde (and Westerschelde). https://marineinfo.org/id/dataset/432

Toegang tot data
Beschikbaarheid: De data kan beschikbaar gesteld worden na goedkeuring van de data provider, gelieve contact op te nemen met data@vliz.be.

Beschrijving
Sinds 1985 wordt een jaarlijkse bemonstering en analyse gedaan van de baggerlocaties in de Westerschelde en in de Zeeschelde. Deze bemonstering wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de Wet op Verontreiniging van Oppervlaktewaters (WVO). meer

Analyseresultaten van de baggerspeciemonsters worden herleid naar een standaardbodem, waarna kwaliteitsklasse wordt toegekend. Deze kwaliteitsklasse is bepalend voor de verdere toepassing van de baggerspecie.

Scope
Thema's:
Bodemstalen (bv. boorstaal, baggerstaal, schepstaal), Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Baggerstalen, Baggerwerk, Chemische analyse, Estuaria, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1985 [Gestart]
Jaarlijks

Parameters
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chroom
Extractable organic halogen (EOX)
Koper (Cu)
Korrelgrootte sediment klei fractie
Kwik
Lood (Pb)
Nikkel
Organische stof
Polychloorbifenyl
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Tetrachlooretheen
Zink (ZN)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meerdata beheerderdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meerfinancier

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Monitoring dataset op basis van bodemmonsters van de Zeeschelde (en Westerschelde), meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Project
Studie van de chemische kwaliteit van de baggerspecie in het Schelde-estuarium in het kader van de WVO-vergunning, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
(2018). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2018. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 9 + bijlagen pp., meer
(2016). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlagen pp., meer
(2016). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2016. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 8 + bijlagen pp., meer
Spronk, G. et al. (2012). Verslag Afstemming monitoring - Deeltjesgroottebepaling tbv MONEOS, November 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 102 pp., meer
VMM (2011). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2011. VMM: Erembodegem. 10; kaart; bijlagen pp., meer
VMM (2011). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2011. VMM: Erembodegem. 16; kaart; bijlage pp., meer
VMM (2010). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2010. VMM: Erembodegem. 9; kaart; bijlagen pp., meer
VMM (2010). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2010. VMM: Erembodegem. 17; kaart; bijlage pp., meer
VMM (2009). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 12p; 4 tabellen, 1 kaart pp., meer
VMM (2009). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 7p, 3 bijlagen, 1 kaart pp., meer
(2008). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2007. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 6 + tabellen pp., meer
(2008). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde 2007. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 8 + bijlagen pp., meer
(2007). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
(2007). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde (campagne 2007). Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
(2007). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2006. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 39 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (2006). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 24 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (2006). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 19 - 2006. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: [s.l.]. 100 pp., meer
(2005). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2004. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 25 pp., meer
(2005). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde: campagne 18 - 2005. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: Aalst. 11 + bijlagen pp., meer
(2004). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 17 - 2004. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: Aalst. 6 + tabellen + bijlagen pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (2004). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
Vlaamse Milieumaatschappij (2003). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2002. Vlaamse Milieu Maatschappij: [s.l.]. 39 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (2003). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde. Campagne 16-2003. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: Erembodegem. 130 pp., meer
(2002). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 15 - 2002. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: Gent. 7 + tabellen + bijlagen pp., meer
CDVP Laboratorium (2002). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde. Campagne 15 - 2002. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
(2001). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 14 - 2001. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: Gent. 8 + tabellen + bijlagen pp., meer
(2000). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 13 - 2000. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: Gent. 10 + bijlagen pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1999). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 12 - 1999. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 198 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1998). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 11 - 1998. Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Meetnetten en Onderzoek - laboratorium: [s.l.]. 198 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1997). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 10 - 1997. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 185 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1997). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 9 - 1996. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 160 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1996). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 8 - 1995. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 167 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1995). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 7 - 1994. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 160 pp., meer
Vlaamse Milieumaatschappij (1994). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde. Campagne 6 - 1993. Vlaamse milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en Onderzoek. Dienst Onderzoek en Labo: [s.l.]. 73 pp., meer
(1991). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde: tussen de Drempel van Krankeloon en de Sluissche Hompels: campagne 4. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
Instituur voor Hygiëne en Epidemologie (1989). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde tussen de Drempel van Krankeloon en de Sluissche Hompels in 1991. IHE rapport. Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie: Brussel. 79 pp., meer
Temmerman, I. (1989). De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde tussen de Drempel van Krankeloon en de Sluissche Hompels. Oktober 1989. Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie: Brussel. 64 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-08-04
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-04
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid