Scheepvaart

De Schelde is één van de drukst bevaren rivieren in Europa. De rivier en haar estuarium zijn internationaal belangrijk voor zowel de zeevaart (tot aan de haven van Antwerpen) als voor de binnenvaart. Ook de recreatievaart op de Schelde is niet te verwaarlozen. De belangrijke motor achter de scheepvaart in het estuarium zijn de industriegebieden en de grote Scheldehavens Antwerpen, Gent, Vlissingen en Terneuzen. Jaarlijks doen tienduizenden schepen van verschillende types deze havens aan. Daarbij is ook het kanaal Gent-Terneuzen erg belangrijk aangezien het de verbinding is tussen de Westerschelde en de haven van Gent.

Om te zorgen voor een nog betere toegankelijkheid en verbinding met de rest van Europa wordt in Vlaanderen momenteel volop gewerkt aan de Seine-Schelde verbinding. Hierdoor zullen ook vanuit het zuiden schepen toekomen op de Schelde. Met het project ‘Seine Schelde Vlaanderen’, dat kadert binnen een grensoverschrijdend binnenvaartproject en gesubsidieerd wordt door de Europese Unie, wil De Vlaamse Waterweg het waterwegennetwerk versterken om zo een volwaardig alternatief te bieden voor goederentransport over de weg.

Het overgrote deel van het onderzoek in Nederland en in Vlaanderen betreffende scheepvaart op de Schelde is rechtstreeks beleidsondersteunend van aard. Zo worden onder andere studies verricht ter ondersteuning van het nautisch beheer of voorbereidende studies voor de uitbouw van de havens.

De website ‘www.vts-scheldt.net’ maakt u wegwijs in de wereld van de scheepvaart in de Schelderegio. U vindt er informatie over onder meer radarsystemen en scheepvaartbegeleiding, wet- en regelgeving en procedures. De Schelderadarketen (SRK) staat in voor de realtimemonitoring van het scheepvaartverkeer en werkt via een reeks van verkeerscentrales en radarposten die opgesteld staan langsheen het volledige Scheldegebied. Het ondersteunt de Vessel Traffic Services (VTS), een scheepvaartbegeleidingssysteem, en wordt beheerd door zowel de Vlaamse als de Nederlandse overheid. Daarnaast is de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het verkeersmanagement in het gebied, onder andere ook het toelatingsbeleid dat rekening houdt met de getijden en de diepgang van de schepen.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
Scheepvaart_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
Scheepvaart_GEO
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus