Bestuur en recht

Voor een duurzaam beheer van het Schelde-estuarium bestaan heel wat richtlijnen en wetten. Sinds het einde van de vorige eeuw streven Vlaanderen en Nederland naar een grensoverschrijdende afstemming van hun beleidsplannen en ideeën. De belangrijkste beleidsmatige referentie is de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) en het eerste uitvoeringsprogramma daarvan in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (OS2010). In de Langetermijnvisie staan drie functies centraal: veiligheid tegen overstromingen, toegankelijkheid van de scheldehavens en natuurlijkheid van het fysische en ecologische systeem. Ook op Europees en internationaal niveau gelden juridische en beleidsmatige randvoorwaarden voor de monitoring en evaluatie: o.a. Kaderrichtlijn Water, Natura2000 en OSPAR. Een overzicht rond de beleidscontext en de wetgeving wordt beschreven in het Compendium voor Kust en Zee.

Voor de ondersteuning van het gevoerde beleid wordt heel wat onderzoek verricht: hoe kan de Europese regelgeving worden geïmplementeerd, hoe kunnen we economische en natuurlijke belangen verzoenen, waar dient aan natuurcompensatie te worden gedaan? Om aan de verplichtingen binnen de verschillende beleidskaders te kunnen voldoen werden verscheidene monitoringsprogramma's opgestart of bijgesteld.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
Beheer_producten

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
BestuurRecht_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus