Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Ysebaert, Tom
Persoonlijke homepage
ResearcherID

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
  Functie: Vrijwillig medewerker

Projecten (15)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim relatie tussen benthos en hydrodynamiek, meer
 • Effecten van pollutie op macrozoobenthos gemeenschappen in het Schelde-estuarium, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
 • Verspreiding en dynamiek van dieren in een estuariene omgeving, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer

Publicaties (164)  Top | Publicaties | Projecten 
A1 publicaties (42) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (23) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (9) [show]
Rapporten (58) [show]
Overige publicaties (21) [show]
Thesis (co-)promotor (3) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten