Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Temmerman, Stijn
ORCID
ResearcherID

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Vorig instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie, meer
  Functie: Onderzoeker

Projecten (9)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Climate change impacts on coastal wetlands, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, meer
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, meer
 • Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium, meer
 • Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3, meer
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, meer

Datasets (4)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE); Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (Ugent-PAE); Department of Hydrology and Hydraulic Engineering (VUB-HYDR); Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE); Flanders Hydraulics Research (MOW-WL); De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Lippenbroek: Study on the evolution of a FCA-CRT area., meer
 • Korte termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer
 • Lange-termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer
 • Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering, meer

Publicaties (114)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (56) [show]
Peer reviewed publicaties (4) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (13) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (25) [show]
Rapporten (2) [show]
Overige publicaties (2) [show]
Thesis (co-)promotor (8) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets