Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [330535]
Spoelen van sediment uit oude uitwatering Galgenweel: uitspoelen van slib uit de uitwateringssleuf aan Scheldezijde
Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2020). Spoelen van sediment uit oude uitwatering Galgenweel: uitspoelen van slib uit de uitwateringssleuf aan Scheldezijde. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_020_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 28 + 2 bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Culverts
  Flow rate
  Hydraulic structures > Culverts
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Sedimentation
  Sediments > Cohesive sediments
  Belgium, Zeeschelde, Galgenweel [Marine Regions]
Author keywords
  Uitwatering; Debiet, Aanslibbing

Project Top | Auteurs 
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel

Auteurs  Top 
 • Smolders, S., meer
 • De Maerschalck, B., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Deze studie had tot doel te kijken of de aanslibbing in de oude uitwateringsconstructie van het Galgenweel langs Scheldezijde kon worden gespoeld door Scheldewater via de nieuw gebouwde uitwateringsconstructie Galgenweel te laten binnenlopen en via de oude constructie te laten uitspoelen. Hiervoor zou eerst een test spoeling gebeuren met opgespaard regenwater. Slib parameters en erosie zou gemonitord worden, maar de SARS-CoV-2 pandemie zorgde ervoor dat de metingen niet konden uitgevoerd worden. Bijkomend werd vastgesteld dat oude spindelschuiven in de oude uitwateringsconstructie bijna dichtstonden en dat deze vastgeroest waren. Dit belemmerde het uitwateringsdebiet. Uiteindelijk stortte ook de zijwand van de uitwateringssleuf aan Scheldezijde in omdat de betreffende aannemer vroegtijdig begon met het verwijderen van de houten palen in de zijwand en de dwarsbalken die de zijwanden op hun plaats hielden. Zo kon ook het eigenlijke spoelen van het slib niet uitgevoerd worden. Door de projectleider werden wel op regelmatige tijdstippen foto’s genomen en op basis daarvan konden wel enkele conclusies getrokken worden.
  Op een kleine maand tijd werd met een beperkt debiet toch een grote hoeveelheid slib weggespoeld. Dit toont aan dat een dergelijke constructie door kleine debieten (regenwater dat in het Galgenweel terecht komt) vrij kan gehouden worden van slib. Moest er bij lange droge periodes, waarbij dus geen uitwatering van regenwater uit het Galgenweel optreedt, de uitwatering aan Scheldezijde aanslibben, kan men steeds spoelen door eerst Scheldewater in het Galgenweel binnen te laten door de terugslagkleppen te openen. Gezien de resultaten die behaald werden tijdens de testspoeling met beperkt debiet, zou op de in dit rapport aangegeven methode de oude uitwatering slibvrij gespoeld kunnen geworden zijn.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs