Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Morfologie mesoschaal – numerieke modellering drempels: deelrapport 7. Sedimentatie ter hoogte van drempels: validatie numeriek model
Stark, J.; Vandenbruwaene, W.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – numerieke modellering drempels: deelrapport 7. Sedimentatie ter hoogte van drempels: validatie numeriek model. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 108 + 7 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Numerical modelling
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Sediment ridges
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Project Top | Auteurs 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels

Auteurs  Top 
 • Stark, J., meer
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • De Maerschalck, B., meer

Abstract
  Voorliggend rapport beschrijft de validatie van het Delft3D model dat is opgezet voor het project "Estuariene processen en beheer op mesoschaal", waarin in het kader van de Agenda voor de Toekomst (AvdT) onderzoek wordt gedaan naar de sedimentatieprocessen op de drempels in het Schelde-estuarium. Dit hydrodynamisch en morfodynamisch model wordt in dit rapport gekalibreerd en gevalideerd op basis van waterstands- en stroomsnelheidsmetingen en sedimenttransportmetingen ter hoogte van de Drempel van Hansweert in de Westerschelde en de Drempel van Frederik in de Beneden-Zeeschelde. De modelvalidatie laat zien dat het model het waterstandsverloop en het stromingsveld, waaronder de recirculatie- en dwarsstromingen ter hoogte van de Drempel van Hansweert, goed weergeeft. Tenslotte worden er ook morfologische simulaties gepresenteerd en worden de gemodelleerde sedimentatie- en erosiepatronen vergeleken met sedimentatiesnelheden die tijdens baggervrije periodes zijn gemeten op de Drempel van Hansweert. Het uiteindelijke doel is om met dit model de kennis over de sedimentdynamiek en de morfologische processen op mesoschaal te verbeteren en zo bij te dragen aan optimalisering van toekomstige bagger- en stortstrategieën.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs