Tools in ScheldeMonitor

Afbeelding
Data download toolbox

Data Download Toolbox

Alle datasets in ScheldeMonitor zijn toegankelijk gemaakt via de ingebouwde toolbox van ScheldeMonitor. In deze toolbox kan men de datasets zoeken en filteren aan de hand van verschillende criteria. Daarna is de data vrij beschikbaar voor download in csv-format of via webservices.

Naar Toolbox
Afbeelding
datafiches

Datafiches RShiny-applicatie

Data en metadata afkomstig van monitoring in de Schelde worden beschreven en thematisch opgedeeld in een collectie aan datafiches. Deze datafiches zijn sinds 2022 te bekijken via een interactieve RShiny-applicatie, waarbij alle info in real-time wordt binnengetrokken uit de achterliggende databanken. 

Naar Datafiches
Afbeelding
printscreen geoviewer

Geoviewer

ScheldeMonitor verzamelt kaarten van verschillende bronnen, providers en instituten. Deze worden gevisualiseerd en ter beschikking gesteld via de ingebouwde GIS viewer die door VLIZ werd ontwikkeld en in 2016 aan het platform werd toegevoegd.

Naar Geoviewer
Afbeelding
GitHUB organisatie

GitHUB Organisatie

Om analyses in het kader van projecten, in opdracht van ScheldeMonitor of VNSC, te kunnen stroomlijnen heeft ScheldeMonitor een eigen GitHUB organisatie opgezet. Deze organisatie bevat publieke en private repositories die gedediceerd zijn aan specifieke projecten. Op deze manier kunnen onderzoekers versiebeheer toepassen op de analyses met ScheldeMonitor data, in de meest coöperatieve manier.

Naar GitHUB
Afbeelding
Baggeren_prod

Grafieken gallerij

Deze gallerij bevat een verzameling aan op datasets gebaseerde producten in pdf- en jpg-formaat. Dit omvat grafieken, plots en kaarten die werden gemaakt door ScheldeMonitor of een dataprovider, en mogen vrij gebruikt worden mits correcte referentie naar de eigenaar of het bijbehorend onderzoek. 

Naar Gallerij
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Integrated Marine Information System

Relevante literatuur voor de Schelde is verzameld in de bibliotheek van ScheldeMonitor. Deze bibliotheek wordt ondersteund door het Integrated Marine Information System (IMIS) van VLIZ, die een module op deze website voorziet. 

Naar IMIS
Afbeelding
logo MDA

Marine Data Archive

Voor de partners binnen de verschillende projectgroepen van de VNSC is er een online data archief beschikbaar met de originele data files die aangeleverd worden aan ScheldeMonitor, zowel voor de reguliere monitoring als binnen specifieke projectkaders. Deze virtuele ruimte zit binnen het Marine Data Archive (MDA) van VLIZ. 

Naar MDA
Afbeelding
printscreen van waterniveau

RShiny Applicaties

VLIZ voorziet applicaties voor ScheldeMonitor die zijn gebouwd met R en RShiny software. Met de applicaties kunnen gebruikers vrij producten aanmaken omtrent nutriënten, waterniveaus, golfhoogtes en soortenverspreiding in het Schelde estuarium. De applicaties trachten zo datasets toegankelijk te maken voor elke gebruikersgroep van de ScheldeMonitor. 

Naar Apps
Afbeelding
rstudio cover

RStudio Server

ScheldeMonitor voorziet een RStudio omgeving die door onderzoekers kan gebruikt worden om online R-scripts te laten draaien met ScheldeMonitor data. Deze omgeving is toegankelijk na authenticatie. 

Naar RStudio