Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Veiligheid Vlaamse kust: overstromingsrisico's in het Zwin
Balens, N.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Veiligheid Vlaamse kust: overstromingsrisico's in het Zwin. Versie 2.0. WL Rapporten, 627_11a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Coast protection
  Hazards > Weather hazards > Floods
  Risk analysis
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Sea walls
  Surges > Surface water waves > Storm surges
  ANE, België, Zwin [Marine Regions]; Belgium, Het Zwin natuurreservaat
  Marien/Kust

Auteurs  Top 

Abstract
  Voor de bestaande configuratie van de zeewering langs de gehele Belgische kust worden risicoberekeningen uitgevoerd. Hierdoor wordt een gebiedsdekkend beeld verkregen van het produkt van de kans op faling van de zeewering bij een superstorm en de gevolgen van dergelijke faling naar direct economische schade en menselijke slachtoffers (zonder rekening te houden met evacuatie). Als maatgevende superstormen worden stormvloeden beschouwd met een maximaal waterpeil van respectievelijk: +8,0m TAW, +7,5m TAW, 7,0m TAW en +6,5m TAW.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs