Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring: organisatie en structuur: vroeger en nu. [PPT Presentatie]
Aerts, F. (2008). Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring: organisatie en structuur: vroeger en nu. [PPT Presentatie]. Afdeling Maritieme Toegang: [s.l.].

Beschikbaar in  Auteur 

Evenement Top | Auteur 
  • Studiedag Lange Termijn Visie: Onderzoek & Monitoring Schelde-estuarium, meer

Auteur  Top 

Abstract
    Binnen het kader van de Lange Termijn Visie financieren de Vlaamse en Nederlandse overheid jaarlijks beleidsondersteunend onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium onder de noemer Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring (LTV O&M). Zo breiden we onze kennis van het estuarium uit en kunnen we deze aanwenden voor een optimaal gezamenlijk beleid en beheer.Het bepalen van de beleidsvragen en de daaraan gekoppelde onderzoeksvragen, het aanbesteden en begeleiden van de projecten gebeurt door de achterliggende organisatiestructuur waarin overheidsdiensten en onderzoeksinstellingen zetelen vanuit Vlaanderen en Nederland.Met de recente goedkeuring van het Verdrag inzake gezamenlijk Beleid en Beheer komen we aan een nieuw hoofdstuk gezien dit verdrag een uniforme organisatiestructuur voorschrijft voor de verschillende werkgroepen die fungeren onder de Vlaams - Nederlandse Schelde Commissie (VNSC).De VNSC heeft met name leiding over vier werkgroepen (WG): WG Communicatie, WG Kanaal Gent-Terneuzen, WG Onderzoek en Monitoring en WG Ontwikkelingsschets 2010 en wordt voor dagdagelijkse werkzaamheden ondersteund door het Uitvoerend Secretariaat (US).De voormalige organisatiestructuur van LTV O&M wordt nu overgenomen door de gelijknamige WG, die verder wordt onderverdeeld in drie lagen: Stuurgroep (SG), Kerngroep (KG) en Projectgroepen (PG).De SG zal instaan voor het formuleren van beleids- en beheersvragen, zal beslissingen nemen voor de KG, kennis nemen van de verschillende projecten en advies verlenen aan de VNSC. In de SG zetelen vertegenwoordigers van de bevoegde beleids- en beheersafdelingen van de Vlaamse en de Nederlandse overheid (Haven en Waterbeleid, Maritieme toegang, Maritieme Dienstverlening en Kust, Departement Leefmilieu Natuur en Energie, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij en Waterwegen en Zeekanaal; Rijkswaterstaat Waterdienst - Directie Water, Rijkswaterstaat Zeeland, Regio Zuid van het Ministerie van Landbouw en de Provincie Zeeland).De KG coördineert de uitvoering en afstemming van projecten en zal eveneens instaan voor de inhoudelijke en financiële rapportering aan de SG. De KG bestaat uit de hoofdprojectleiders van de verschillende PG, zijnde vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse overheid en onderzoeksinstellingen Deltares, WLB en INBO.De opsplitsing tussen de SG en de KG wordt gemaakt omdat enerzijds wetenschappelijke vraagstukken en anderzijds politieke, beleidsmatige of juridische vragen zullen spelen en beide groepen elkaar zullen complementeren.Momenteel worden de verschillende PG gedefinieerd volgens voorliggende thema’s zoals veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, flexiebel storten, zandwinning, …. Elke projectgroep bundelt de betrokkenen rond het thema.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur