Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment - Deel 1
(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment - Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout. 1-60 pp.
Is gerelateerd aan:
Govers, G.; De Cooman, W. (Ed.) (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment - Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout. 61-99 pp., meer
Bevat:
Belpaire, C.; De Cooman, W.; Goemans, G.; Onkelinx, T.; Quataert, P. (2006). Waterbodem- en palingpolluentenmeetnet: een tandem voor de waterbodemsanering. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 46-53, meer
Chen, M.; Wartel, S.; De Smedt, F. (2006). Water en sediment in het estuarium van de Schelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 25-31, meer
Hamonts, K.; Maesen, M.; Ryngaert, A.; Bronders, J.; Springael, D.; Dejonghe, W. (2006). Sediment als biobarrière voor grondwater verontreinigd met gechloreerde alifatische koolwaterstoffen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 54-60, meer
Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 32-40, meer
van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2006). Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 41-45, meer
Van Hoestenberghe, T.; Eylenbosch, J.; Voet, M. (2006). Sedimenttransport meten in onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 9-17, meer
Vandaele, K.; Evrard, O.; Swerts, M.; Lammens, J.; Priemen, P.; van Wesemael, B.; De Vrieze, M. (2006). Effect van erosiebestrijdingsmaatregelen in deelbekken Melsterbeek systematisch gemeten. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 1-8, meer
Verhoeven, R.; Banasiak, R..; Van Poucke, L.; Huygens, M. (2006). Sedimentbalansen in rivieren. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 18-24, meer

Beschikbaar in
Documenttype: Congres

Trefwoorden

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top