Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [117565]
Milieueffectenrapport Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport slibdynamiek
Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectenrapport Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport slibdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 170 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Physics > Mechanics > Dynamics > Sediment dynamics
  Sediments > Clastics > Mud
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Beneden Zeeschelde [Marine Regions]
  Brak water; Zoet water

Project Top | Auteurs 
 • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, meer

Auteurs  Top 

Abstract
  Het Basisrapport Slibdynamiek presenteert de belangrijkste verwachte effecten van de onderzochte alternatieven van de verruiming van de vaargeul (aanleg en onderhoud) op de slibdynamiek van het estuarium. Specifiek wordt onderzocht hoe het turbiditeitsmaximum in het Schelde-estuarium zal wijzigen door de geplande ingreep en wat de tijdelijke effecten van de baggerwerkzaamheden zijn met betrekking tot de verspreiding van slib?

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs