Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Numerieke simulatie van het transport van toxische polluenten in de Schelde, het Schelde-estuarium en de Belgische kustwateren

Engelstalige titel: Numerical simulations of the transport of toxic polluents in the Scheldt, the Scheldt estuary and the Belgian coastal waters
Identifier financieringsorganisatie: P101/OZR4 (Other contract id)
Periode: Januari 1997 tot December 1997
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Hydrodynamica; Hydrologie; Modellering; Sedimenttransport; Transportprocessen; Waterkwaliteit
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; Belgiƫ, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
  • Institutionele werkingstoelagen (v.d. overheid); Universiteiten; Projectmatig onderzoek, meer, financier

Abstract
De waterkwaliteit in de Zeeschelde, het Schelde-estuarium en de Belgische kustwateren wordt zeer sterk beinvloed door het transport van slib, omdat toxische polluenten zoals zware metalen en organische micro-polluenten sterk geabsorbeerd zijn op de slibdeeltjes en zich verplaatsen met het slib. Dit heeft tot gevolg dat baggerwerken en alle maatregelen die de waterkwaliteit beinvloeden, ten zeerste afhankelijke zijn van de kennis van slibtransport en de processen die hierop een invloed hebben. Het onderwerp van de studie is de ontwikkeling van een numeriek model gebaseerd op de eindige volumetechniek, om transport van water, slib, zout en polluenten in de Zeeschelde, het Schelde-estuarium en de Belgische kustzone te voorspellen. Het model bestaat uit vier componenten: - een hydrodynamisch model dat de waterbeweging simuleert onder invloed van de getijden en de afvoer van zoet water in de Schelde- een advectief-dispersief model voor de simulatie van het transport van zout, omdat zout de flocculatie van slib bevordert- een slibtransportmodel met inbegrip van sedimentatie en erosieprocessen afhankelijk van de bodemsamenstelling, hydrodynamische omstandigheden en zoutconcentraties- een model voor het transport van toxische polluenten, met inbegrip van de invloed van adsorptieprocessen op de slibdeeltjes.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten