Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Waterdienst (IenW)
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Water, Verkeer en Leefomgeving (IenW-WVL), meer
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

Overkoepelend instituut: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer
Vorige naam: Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

Adres:
Postbus 17
8200 AA Lelystad
Nederland

Tel.: +31-(0)320-29 84 11
E-mail:
 Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut

Voormalig geassocieerde personen (45)

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst; Helpdesk Water (IenW), meer

Abstract:
De Waterdienst werkt binnen Rijkswaterstaat door de inzet van kennis en expertise aan een betrouwbaar, schoon en veilig hoofdwatersysteem in Nederland. Dit zorgt voor efficiënt en effectief waterbeheer, voor nu en in de toekomst.

Publicaties (24)  Top | Personen | Instituut | Projecten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2013). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011/2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 94 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2013). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2012. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2012). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2012. RWS Waterdienst BM, 12.18. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Lelystad. 23 pp., meer
 • Maas, H.; Oorthuijsen, W. (2012). Brondocument waterlichaam Zwin: doelen en maatregelen Rijkswateren 2009. Partiële herziening. RWS, WD: Lelystad. 63 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2012). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2010/2011. RWS Waterdienst BM, 12.07. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 92 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2012). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2011. RWS Waterdienst BM, 12.22. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 77 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2011). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2011. RWS Waterdienst BM, 11.08. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 23 pp., meer
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Plancke, Y.; De Jong, D.; Schrijver, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Ecotopen en ecotopenkaarten, september 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., meer
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; De Jong, D.; Kers, B. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., meer
 • Spronk, G.; Breine, J.; Van den Bergh, E.; Goudswaard, P.C.; Bot, P.; Roos, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2011). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2010. RWS Waterdienst BM, 11.11. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 76 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2011). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2009/2010. RWS Waterdienst BM, 11.10. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 90 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2010). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2010. RWS Waterdienst BM, 10.16. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 25 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2010). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2008/2009. RWS Waterdienst BM, 10.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 88 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2010). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2009. RWS Waterdienst BM, 10.09. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 83 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2009). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 - 2008. RWS Waterdienst BM, 09.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 50 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A. (2009). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2009. RWS Waterdienst BM, 09.07. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 25 pp., meer
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2009). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008. RWS Waterdienst BM, 09.05. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2009). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008. RWS Waterdienst BM, 09.06. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 84 + bijlagen pp., meer
 • (2008). Effecten van een zout Volkerak-Zoommeer op de Ooster- en de Westerschelde. RWS Waterdienst: [s.l.]. 24 pp., meer
 • Holierhoek, M.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Van den boogaard, B.; Bovelander, R.W.; Latuhihin, M.J.; Visser, W.; Geijp, F.W. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
 • Kranenbarg, J.; Jager, Z. (2008). Maatlat vissen in estuaria. KRW watertype O2. Reptielen, Amfibiën, Vissen onderzoek Nederland (RAVON): Nijmegen. 40 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2008). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.032. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. ISBN 9789036914833. 86 pp., meer

Projecten (3)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Datasets 
 • FRAME: Flood Risk Management in Estuaries: Sustainable New Land Use in Flood Control Areas, meer
 • HARBASINS: Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer

Datasets (14)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Sistermans W.C.H. & Craeymeersch 2004: MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands, MARES - Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, Netheralnds. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=587, meer
 • MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie - Schelpdierwater, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden: Monitoring Zeegras, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Visziekten, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas, meer
 • MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Organische microverontreinigingen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Afvoeren, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Watertemperaturen, meer
 • MWTL fysisch monitoring network, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets