Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Royal Haskoning
www.royalhaskoning.com/nl-NL/Pages/default.aspx


Adres:
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Nederland
 Personen | Publicaties 
 

Personen (10)  Top | Publicaties 

Voormalig geassocieerde persoon

Publicaties (21)  Top | Personen 
  opsplitsen filter
 • Maronier, V.; Drenth, R.; den Held, S.; van de Poll, T.; de Haan, M.; Bouthoorn, A.; Nieborg, R. (2018). PlanMER Omgevingsplan Zeeland 2018. Royal Haskoning DHV: Amersfoort. 82 + bijlagen pp., meer
 • (2012). Environmental Impact Assessment (EIA) and Appropriate Assessment (AA). Evaluation of assessment tools and methods. Lot 2: analysis of case studies of port development projects in European estuaries. Royal Haskoning: Goes. 121 pp., meer
 • (2012). Environmental Impact Assessment (EIA) and Appriopriate Assessment (AA). Evaluation of assessment tools and methods. Lot 1: legal and procedural aspects of the EU Directives. Royal Haskoning: Goes. 207 pp., meer
 • van Ginkel, M.; Mooyaart, L. (2012). Projectplan: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 52 + bijlagen pp., meer
 • (2011). Dynamische Delta 2020-2040. Royal Haskoning: Rotterdam. 77 pp., meer
 • van Ginkel, M. (2011). Milieueffectrapportage: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 154 pp., meer
 • Visser, C.; van Son, B.; Van Dijk, C.; Hillen, M.; Van der Zwan, C.; Bouma, J. (2011). Welvarend Westerschelde: Duurzame havenontwikkeling als impuls voor natuur- en gebiedsontwikkeling. Royal Haskoning/WUR: Goes. 10 pp., meer
 • ten Hove, D.; Koldenhof, Y.; Heitink, J.; van de Kreeke, P. (2010). Verkenning maritieme toegankelijkheid Kanaal Gent-Terneuzen. Leemtes veiligheidsonderzoeken. AVIV/Royal Haskoning/MARIN: Nederland. ix, 113 + bijlagen pp., meer
 • Vijverberg, T.; Folmer, I.; Carron, T.; Talstra, H.; Bliek, B. (2010). Verkenning maritieme toegankelijkheid Kanaal Gent-Terneuzen. Aanvullend oppervlaktewateronderzoek. Royal Haskoning/Svasek Hydraulics: Mechelen. ii, 92 + bijlagen pp., meer
 • Mooyaart, L. (2009). De energiepolder: haalbaarheidsstudie naar een getijcentrale langs de Westerschelde. MSc Thesis. TU Delft/Royal Haskoning: Delft. xx, 135 + bijlagen pp., meer
 • Speets, R.; van Ginkel, M. (2009). Startnotitie milieueffectrapportage: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 31 + bijlagen pp., meer
 • (2008). Verkenning maritieme toegankelijkheid Kanaal Gent-Terneuzen: Onderzoek nautische veiligheidseffecten: Eindrapportage. Royal Haskoning: Nijmegen. 194 pp., meer
 • de Graaf, P.J.F.; Marencic, H.; Burdon, D.; Simoens, I.; Knaack, H. (2007). Harbasins Report: Water Framework Directive and North Sea coastal areas and estuaries HARBASINS phase 1: Legislation and administration. Royal Haskoning: The Netherlands. 57 pp., meer
 • Enserink, G.; Dommering, A.; Knoben, R.A.E.; van Nieuwerburgh, L.; Coumans, C. (2007). Document analysis: comparison of WFD Article 5 implementation in estuaries and coastal zones in Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands and United Kingdom. HARBASINS WP1. HARBASINS Working Document, 9S1158. Royal Haskoning: Groningen. 25 + annexes pp., meer
 • Evers, N. (2007). Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof. Stowa Rapport, 2007-01. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. ISBN 90-5773-347-1. 82 pp., meer
 • Pijpers, M.D. (2005). Zoute natuur in Waterdunen: Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen voor het creëren van zoute natuur in Waterdunen. Thesis. Royal Haskoning: Nijmegen. 43; bijlagen pp., meer
 • Knoben, R.A.E.; Limbeek, M.C.E.; Ietswaart, T.; Van der Vegte, J.W. (2003). Belasting en effecten van menselijke activiteiten in de Nederlandse Kustwateren: eindrapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 85 + bijlagen pp., meer
 • Dam, G. (2002). Modelsimulaties NCP Westerschelde Slikken van Waarde: definitief rapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 13 + figuren pp., meer
 • Dam, G.; Jansen, M. (2002). Verbeteren van het SCALWEST model: eindrapport deel 1. Royal Haskoning: Rotterdam. 54 pp., meer
 • Dommering, A.E.; Knoben, R.A.E.; Ietswaart, T.; Jansen, M.H.P.; Wagemaker, F. (2002). Kaderrichtlijn Water Pilot Westerschelde eindrapport: proefrapportage menselijke belasting. RIZA-Rapport, 2002(48). Royal Haskoning: 's-Hertogenbosch. ISBN 90-3695-477-0. 98 + annexes pp., meer
 • Jansen, M.H.P. (2001). Berekeningen NCP Westerschelde: eindrapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 13 + figuren pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties