Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart
De Maerschalck, B.; Dijkstra, J.; Nnafie, A.; Vroom, J.; van Oyen, T.; Röbke, B.R.; van der Werf, J.; Van der Wegen, M.; van Maren, B.; Taal, M.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XV , 64 + 12 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Accessibility
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Numerical modelling
  Marine/Coastal
Author keywords
  Scheldemonding

Project Top | Authors 
 • Vlaamse Baaien Modellering Kustzone

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 
 • De Maerschalck, B., more
 • Dijkstra, J.
 • Nnafie, A., more
 • Vroom, J., more
 • van Oyen, T., more
 • Röbke, B.R.
 • van der Werf, J.
 • Van der Wegen, M., more
 • van Maren, B., more

Abstract
  In het kader van de stuurgroep Toegankelijkheid Scheldemonding (TSM) wordt onderzocht of het haalbaar en wenselijk is de Schelde te ontsluiten via een nieuwe toegangsgeul, zie Figuur 1 en Figuur 2. Hierom wordt morfologisch onderzoek verricht naar het gedrag van het natuurlijke mondingsgebied en effecten erop van het verdiepen van de natuurlijke Geul van de Walvischstaart, inclusief doortrekken naar het noordwesten, richting Westpit. Dit onderzoek gebeurt onder meer met verschillende morfologische modellen, door het Waterbouwkundig Laboratorium en Deltares, in opdracht van afdeling Maritieme Toegang. Daarnaast wordt de systeemkennis van de monding vergroot door data-analyses en integrerende analyses.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors