Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)
www.vnsc.eu

English name: Flemish-Dutch Scheldt Commission

Address:
Postbus 299
4600 AG Bergen op Zoom
Netherlands

Tel.: +31-(0)164-212 800
Fax: +31-(0)164-212 801
E-mail:
 Persons | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 
Type: Administrative

Persons (4)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 

Associated to an institute part (28)

Child institutes (5)  Top | Persons | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Ambtelijk College (VNSC), more
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Politiek College (VNSC), more
 • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie; Uitvoerend Secretariaat (VNSC), more
 • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie; VNSC Communicatie (VNSC), more
 • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie; VNSC Werkgroep Onderzoek & Monitoring (VNSC), more

Abstract:
De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie werd opgericht in het kader van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest , anderzijds, inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en beheer in het Schelde-estuarium, dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden.

De VNSC bestaat uit:

* een Politiek College dat het gemeenschappelijk beleid bepaalt en terzake besluiten neemt;
* een Ambtelijk College, dat het beleid invult en coördineert en dat de besluiten van het Politieke College uitvoert;
* een Uitvoerend Secretariaat.

De commissie is gericht op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als een multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften.

Publications (38)  Top | Persons | Institutes | Projects | Dataset 
  split up filter
 • Smolders, S. (2022). Zout in het Schelde-estuarium doorheen de jaren [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Wetenschappelijk Scheldesymposium, 17/11/2022, WL, Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium/VNSC: Antwerpen. 16 slides pp., more
 • Vanlede, J.; Schramkowski, G.P. (2022). De impact van zeespiegelstijging op het Schelde estuarium: getij en sedimenttransport [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Wetenschappelijk Scheldesymposium, 17/11/2022, WL, Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium/VNSC: Antwerpen. 21 slides pp., more
 • (2020). Werkplan 2020-2023. Onderzoek en monitoring Schelde. Vlaams Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 60 pp., more
 • HVR groep (2020). Systeemanalyse toegankelijkheid Schelde-estuarium en Scheldehavens: gezamenlijk feitenonderzoek van stakeholders, deskundigen en de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie in het kader van Langetermijnperspectief Toegankelijkheid (LTP-T). Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 44 pp., more
 • (2019). Systeemanalyse natuur Schelde-estuarium: gezamenlijk feitenonderzoek van stakeholders, deskundigen en de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 62 pp., more
 • (2018). Scheldemagazine Jaargang 4. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 4. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 36 pp., more
 • (2017). Scheldemagazine Jaargang 3. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 3. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 36 pp., more
 • (2016). Scheldemagazine Jaargang 2. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 2. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 36 pp., more
 • Cosyns, E. (2016). Gedetailleerde monitoring van het grensoverschrijdende Zwin. Monitoringsplan envaststelling T0-situatie: eindrapport. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Agentschap voor Natuur en Bos/Provincie Zeeland: Brugge. 60 pp., more
 • (2015). Scheldemagazine Jaargang 1. Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen, 1(1). Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 36 pp., more
 • (2015). De agenda voor de toekomst. Samen van het Schelde-estuarium een veilig, toegankelijk en natuurlijk topgebied maken. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 15 pp., more
 • (2015). Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: samen werken aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium [BROCHURE]. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom. 15 pp., more
 • Bot, P.; Roos, M.; Mertens, W. (2014). Verslag afstemming monitoring - Broedvogels, juni 2014. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom. 9 pp., more
 • Deltares (2014). Toepassingen primaire productie model Schelde. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 19 pp., more
 • Stoop, H. (2014). Notitie reikwijdte en detailniveau. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 43 + bijlagen pp., more
 • (2013). Evaluatie verdrag beleid en beheer Schelde-estuarium. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 44 + bijlagen pp., more
 • Tekstbureau Met Andere Woorden; Taal, M. (2013). Water, zand en slib in het Schelde-estuarium: inzichten uit het Vlaams-Nederlandse onderzoek [BROCHURE]. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 31 pp., more
 • Verbeek, R.G.; Smits, R.R.; Boudewijn, T.J. (2013). Huidige situatie en autonome ontwikkeling natuurwaarden Zeesluis Terneuzen. Natura 2000-gebieden en EHS-gebieden in de ruime omgeving. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 42 pp., more
 • (2012). VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 62 pp., more
 • Beyst, B.; Behiels, S.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A.; Van den Poel, I. (Ed.) (2012). ScheldeKrant 10. ScheldeKrant, 10. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom en Oostende. 12 pp., more
 • Spronk, G.; Bakker, I.; De Schutter, J.; Houtekamer, M.; De Regge, N.; Van Ryckegem, G.; Van der Spriet, T.; Holthuijsen, S.; Baertsoen, A. (2012). Verslag Afstemming monitoring - Deeltjesgroottebepaling tbv MONEOS, November 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 102 pp., more
 • Vereecken, H.; Van Splunder, I.; Roose, F. (2012). Verslag afstemming monitoring - Hydrodynamiek Januari 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 3 pp., more
 • (2011). Abstracts presentaties VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 7 pp., more
 • (2011). VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 1 file, 22 p. pp., more
 • (2011). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2010. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 18 pp., more
 • Beyst, B.; Behiels, S.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A.; Van den Poel, I. (Ed.) (2011). ScheldeKrant 9. ScheldeKrant, 9. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom en Oostende. 7 pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 268 pp., more
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; De Jong, D.; Kers, B. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., more
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Plancke, Y.; De Jong, D.; Schrijver, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Ecotopen en ecotopenkaarten, september 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., more
 • Spronk, G.; Breine, J.; Van den Bergh, E.; Goudswaard, P.C.; Bot, P.; Roos, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., more
 • Spronk, G.; Vereecken, H. (2010). Verslag afstemming monitoring - Saliniteit, geleidendheid, chloride, Juli 2010. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 3 pp., more
 • Bückmann, E.; Harmsen, J.; Sendar, T.; Goffin, D.; Scheltjens, T. (2009). Capaciteitsanalyse binnenvaart Scheldegebied. Eindrapportage. Ecorys/Resource Analysis/Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Rotterdam. 58 pp., more
 • (S.d.). Evaluatie verdrag beleid en beheer Schelde-estuarium 2014 - 2018. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom. 47 pp., more
 • Scheldemagazine: magazine over de Schelde vandaag en morgen. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: Bergen op Zoom, more
 • (S.d.). Roadmap VNSC 2019-2023. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom. 10 pp., more
 • Scheldetopics. VNSC: Bergen op Zoom. , more
 • Deltares; IMARES Wageningen UR [s.d.]. Draagkracht voor vogels. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., more
 • Deltares; SVASEK hydraulics [s.d.]. Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., more

Projects (36)  Top | Persons | Institutes | Publications | Dataset 
 • Actualisation of the Sigmaplan, more
 • Barrières voor trekvissen in het stroomgebied van de Schelde, more
 • Collaboration policy and management in the Schelde estuary, more
 • Development of flanking measures for the agriculture of the Netherlands, more
 • Draagkrachtmodel, more
 • Establishment of the Kalkense Meersen and surroundings, more
 • Harmonisation of politics concerning safety against flooding, more
 • Het effect van ingrepen op de slibhuishouding, more
 • Het effect van ingrepen op leefgebieden, more
 • Het effect van ingrepen op slib, troebelheid en primaire productie, more
 • IDO-Schelde: Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, more
 • Indication of the Flemish part of the shipping channel as Special Protection Area (SPA), more
 • Integral crosss-bordering plan Beveren-Hulst, more
 • Intertidal area Hertogin Hedwige-Prosperpolder, more
 • Migration possibilities fish, more
 • MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, more
 • MONEOS: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, more
 • Morphological Management Westerschelde, more
 • Nature development and establishment between Hamme and Dendermonde, more
 • Natuurpakket Westerschelde Middengebied, more
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more
 • Opstelling grensoverschrijdend plan van aanpak voor het Zwin en omstreken, more
 • Phrasing of preservation objectives, more
 • Preservation of the relevant guidelines for external safety, more
 • Protection of the 'Vlakte van de Raan', more
 • Relaties in het voedselweb, more
 • Restoration and extension of the Zwin, more
 • Restoration of the Durmevallei, more
 • Schelde-Landschapspark, more
 • ScheldeMonitor: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4), more
 • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more
 • SIC V: Providing a Flemish staff member to the Schelde InformatieCentrum for communication in the framework of the long-term planning for the Scheldt estuary - part V, more
 • Study and inventarisation of possible restoration steps, more
 • Toepasbaarheid van de Nederlandse Leidraad Toetsen in Vlaanderen, more
 • Vlaamse en Nederlandse methoden voor de berekening van het overstromingsrisico, more
 • Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, more

Dataset  Top | Persons | Institutes | Publications | Projects 
 • ScheldeMonitor Team; VNSC Werkgroep Onderzoek & Monitoring (2018). ScheldeMonitor: a data portal with information, data and products on the Scheldt Estuary. Available from http://www.scheldemonitor.org. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications | Projects | Dataset