Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004

Parent project: Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, more
Funder identifier: WL 754_02d (Other contract id)
Period: January 2006 till May 2006
Status: Completed
 Institutes | Publications 

Institutes (2)  Top | Publications 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, organiser
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), more, sponsor

Publications (9)  Top | Institutes 
 • van Westenbrugge, K. (2006). Baggeren en storten in de Westerschelde: een overzicht tot aan de derde verruiming [PRESENTATIE]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 20 slides pp., more
 • Claeys, F. (2006). Bathymetrische monitoring van ondiepwatergebied: een uitdaging voor de moderne multibeam- en LIDAR technieken. Eurosense: [s.l.]. 38 slides pp., more
 • van der Wal, D.; Herman, P.M.J. (2006). Ecologie van de Plaat van Walsoorden [PRESENTATIE]. NIOO/KNAW: Yerseke. 37 slides pp., more
 • Vandycke, S. (2006). Gecontroleerd storten van baggerspecie: gebruik van een geautomatiseerd sproeiponton [PRESENTATIE]. Tijdelijke Vereniging Zeeschelde: [s.l.]. 30 slides pp., more
 • Plancke, Y. (2006). Haalbaarheidsonderzoek Walsoorden: integratie van natuurmetingen, fysische en numerieke modellen [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 slides pp., more
 • Ides, S. (2006). Metingen van zandtransport bij de plaat van Walsoorden [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 slides pp., more
 • Meersschaut, Y. (2006). Pilootproject Walsoorden: een eerste stap naar morfologisch beheer [PRESENTATIE]. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 14 slides pp., more
 • Huygens, M. (2006). Sediment tracing wordt chasing in een dynamisch estuarium [PRESENTATIE]. Soresma: [s.l.]. 24 slides pp., more
 • Peters, J.J. (2006). Waarom het voorstel om anders te storten voor de Plaat van Walsoorden [PRESENTATIE]. Port of Antwerp Expert Team (PAET): Antwerp. 22 slides pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications