Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Experimenteel onderzoek naar de opbouw van sliblagen in havens
Ouhida, M. (2018). Experimenteel onderzoek naar de opbouw van sliblagen in havens. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. VIII, 59 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Author  Top 
  • Ouhida, M.

Abstract
    Havens krijgen constant te maken met een fluviaal transport van slib dat ontstaat door de stroming. Dit is niet wenselijk voor de bevaarbaarheid van schepen waardoor op regelmatige basis baggerwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden. Het Deurganckdok staat in rechtstreekse verbinding met de Schelde. Hierin is de stroming veel lager waardoor slibdeeltjes gemakkelijk kunnen bezinken. De laatste jaren zijn er talrijke in-situ meetinstrumenten ontworpen om de karakteristieken van sliblagen te kunnen weergeven. De beschikbare instrumenten zijn gebaseerd op mechanische, akoestische en radioactieve meetprincipes. Een goede keuze is niet enkel gebaseerd op een goede meetmethode, maar ook de gebruiksvriendelijkheid is bepalend. Het onderzoek zal zich vooral concentreren op het gebruik van twee in-situ meetinstrumenten nl. de Admodus USP pro en de Rheotune. Het eerste deel zal zich specificiëren in historische data waarbij beide toestellen reeds zijn toegepast in het slib van het sedimenttesttank. Het tweede onderdeel bestaat uit een in-situ meetcampagne in het Deurganckdok om enerzijds de slibhuishouding in kaart te brengen en anderzijds een vergelijkende studie op te maken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author