Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.2 literatuurstudie getijwerking en zouttransport in een estuarium
Schramkowski, G.P.; Nnafie, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.2 literatuurstudie getijwerking en zouttransport in een estuarium. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_103_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 25 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Literature and desktop study
  Motion > Tidal motion > Tides
  Properties > Chemical properties > Salinity
  Transport > Sediment transport
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 
 • Schramkowski, G.P., more
 • Nnafie, A., more
 • Verwaest, T., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  In dit rapport worden resultaten uit de literatuur van getijvoortplanting en zoutdynamica in estuaria kort samengevat. Bij de bespreking van getijvoortplanting wordt aandacht besteed aan de invloed van de geometrie van het getijbekken (convergentie) en bodemwrijving. De aard van de getijgolf (versterking, demping, propagatie) blijkt sterk af te hangen van het relatieve belang van deze effecten. Ook wordt de aard van interne getij-asymmetrie besproken, alsmede haar relevantie voor sedimenttransport. Dynamische effecten van zoutverdeling in vertikaal goed gemengde estuaria, welke de getijstroming modificeren en bijdragen aan interne getij-asymmetrie, worden besproken. De aandacht gaat daarbij uit naar gravitationele circulatie en de reststroming die het gevolg is van tijdsafhankelijke stratificatie (SIPS). De implicatie van beide verschijnselen voor de vorming van estuariene troebelheidsmaxima wordt nader besproken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors