Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 5. Vlottermetingen Ballooi en Notelaer juni 2009
Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 5. Vlottermetingen Ballooi en Notelaer juni 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 11 + 13 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Equipment > Measuring devices > Flow measuring equipment > Current measuring equipment > Drifters
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  In-situ measurements
  Sedimentary structures > Mud flats
  Water > Shallow water
  Belgium, Zeeschelde, Ballooi; Belgium, Zeeschelde, Notelaer
  Brackish water

Project Top | Authors 
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  Voorliggend onderzoek kadert in het project “Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde.” In het kader van dit onderzoek wordt bestudeerd hoe en waarom de slikken en de schorren langs de Zeeschelde de voorbije decennia zijn geëvolueerd. Hiervoor wordt onder meer beroep gedaan op numerieke modellen met als doel om te achterhalen waarom de getijvoortplanting in het Schelde estuarium de voorbije eeuw is gewijzigd enerzijds en wat het effect hiervan op de slikken en de schorren langs de Zeeschelde is anderzijds.

  De beschikbaarheid van stroomgegevens op de slik- en schorgebieden langsheen de Schelde is momenteel beperkt. Hierdoor zijn de door het numerieke model berekende stroomsnelheden in deze zones met een onzekerheid omringd. Omwille van het ecologische belang van deze gebieden en het belang van de stroomsnelheid naar de dynamiek van deze gebieden, worden meetcampagnes uitgevoerd om het inzicht in de stromingen in deze zones te vergroten. Tevens zullen deze gegevens worden gebruikt om de voorspellende kracht van de numerieke modellen in deze gebieden te verbeteren.

  Als pilootstudie werd gekozen voor de slikken en schorren tussen Rupelmonde en Temse, de Notelaer en de Ballooi. Beide gebieden vormen één van de ecologisch meest waardevolle gebieden in de Boven Zeeschelde. Daarenboven kunnen op de slikken van deze gebieden zowel hoog- als laagdynamische zones teruggevonden worden.

  Dit rapport geeft de resultaten van de vlottermetingen uitgevoerd op 10 en 11 juni 2009. Deze maakten deel uit van een uitgebreide meetcampagne op deze slik en schorgebieden in de Boven Zeeschelde. Hierbij werden naast de vlottermetingen ook ADCP-metingen uitgevoerd die in een apart rapport worden beschreven.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors