Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 4. Verkennende vlottermetingen Ballooi en Notelaer
Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2009). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 4. Verkennende vlottermetingen Ballooi en Notelaer. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 12 + 9 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Equipment > Measuring devices > Flow measuring equipment > Current measuring equipment > Drifters
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  In-situ measurements
  Sedimentary structures > Mud flats
  Water > Shallow water
  Belgium, Zeeschelde, Ballooi; Belgium, Zeeschelde, Notelaer
  Brackish water

Project Top | Authors 
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  Voorliggend onderzoek kadert in het project “Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse langs de Zeeschelde.” In het kader van dit onderzoek worden numerieke modellen ingezet teneinde verklaringen voor bepaalde vastgestelde ontwikkelingen in het Schelde-estuarium te kunnen geven.

  De beschikbaarheid van stroomgegevens ter hoogte van de slikken en schorren langsheen de Schelde is momenteel beperkt. Hierdoor zijn de door het numerieke model berekende stroomsnelheden in deze zones met een onzekerheid omringd. Omwille van het ecologische belang van deze gebieden en het belang van de stroomsnelheid naar de dynamiek van deze gebieden, worden meetcampagnes uitgevoerd om het inzicht in de stromingen in deze zones te vergroten, alsook de voorspellende kracht van de numerieke modellen te verbeteren.

  Als pilootstudie werd gekozen voor de slikken en schorren tussen Rupelmonde en Temse, de Notelaer en de Ballooi. Beide gebieden vormen één van de ecologisch meest waardevolle gebieden van de Boven Zeeschelde. Daarenboven kunnen op de slikken van deze gebieden zowel hoog- als laagdynamische zones teruggevonden worden.

  Op 10 en 11 juni 2009 zal een uitgebreide meetcampagne plaatsvinden op deze slik en schorgebieden in de Boven Zeeschelde. Ter voorbereiding van deze meetcampagne werd op 6 mei 2009 een verkennende meetcampagne uitgevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van GPS-vlotters om de stroompatronen ter hoogte van de slikken van de Notelaer en de Ballooi in beeld te brengen.

  Dit rapport presenteert de resultaten van deze verkennende meetcampagne en stelt de opzet voor van de uitgebreide meetcampagne van juni 2009.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors