Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Alternatieve stortlocaties voor slib in de Beneden-Zeeschelde: stortlocatie Vlakte van Hoboken
Verelst, K.; De Mulder, T. (2007). Alternatieve stortlocaties voor slib in de Beneden-Zeeschelde: stortlocatie Vlakte van Hoboken, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32: pp. 63-65
In: (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32. vzw Water: Boechout. 70 pp., more
Related to:
Verelst, K.; De Mulder, T. (2007). Alternatieve stortlocaties voor slib in de Beneden-Zeeschelde: stortlocatie Vlakte van Hoboken, in: Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. pp. [1], more

Available in  Authors 

Keywords
  Dumping grounds
  Modelling
  Models
  Sediments > Clastics > Silt
  Simulation
  Transport > Sediment transport
  Wastes > Dredge spoil
  Belgium, Zeeschelde, Plain of Hoboken [Marine Regions]
  Brackish water

Authors  Top 

Abstract
  In 2004 werd als bijkomende stortlocatie de Vlakte van Hoboken voorgesteld, naast de bestaande stortlocaties Plaat van Boomke en Punt van Melsele, op dewelke tot dan het slib gestort werd dat gebaggerd wordt voor vaargeulonderhoud in de Beneden-Zeeschelde en in de toegangsgeulen naar de sluizen.
  Om het effect van het terugstorten van slib op de Vlakte van Hoboken te simuleren, is door het Waterbouwkundig Laboratorium een 3D slibtransportmodel ontwikkeld van het deel van het Schelde-estuarium tussen Terneuzen (afwaartse rand) en Temse en Walem (opwaartse rand). Bij deze simulaties werd tevens rekening gehouden met het baggerslib afkomstig van het op dat moment nog in aanbouw zijnde Deurganckdok.
  Uit de simulaties volgt dat het terugstorten van slib op de Vlakte van Hoboken initieel aanleiding geeft tot een verhoging van de slibconcentratie in de Schelde in een zone die zich uitstrekt van Lillo tot Temse en Boom. Na enkele getijden was het merendeel van het gestorte slib gesedimenteerd in de toegangsgeulen naar de sluizen (Royersluis, de zeesluis te Wintam, oude sluis te Wintam) en in de omgeving van de huidige en de bijkomende stortlocatie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors