Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Studie van de getijdewerking en het sedimenttransport in de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge
Maes, M.; Truyts, B. (2007). Studie van de getijdewerking en het sedimenttransport in de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge. MSc Thesis. De Nayer Instituut: Sint-Katelijne-Waver. 102 + vii, 102 pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Analysis > Wave analysis > Tidal analysis
  Numerical models
  Transport > Sediment transport
  Belgium, Zeeschelde, Gentbrugge-Melle, Oude Tijarm
  Brackish water

Authors  Top 
 • Maes, M.
 • Truyts, B.

Abstract
  Dit eindwerk tracht een beter inzicht te verwerven in de werking van de getijde en het sedimenttransport in de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge.

  Aan de hand van een 1D numeriek model van het Waterbouwkundig Laboratorium wordt de getijdewerking in de Oude Tijarm bestudeerd . Terreinmetingen worden uitgevoerd om het numeriek model te actualiseren (bodemligging) en te kalibreren (waterstanden ; akoestische debietsmeter).
  Daarnaast wordt op het terrein het sedimenttransport bepaald (isokinetische sonde) en worden bodemmonsters genomen (Van Veen grijper) . In het sedimentologisch laboratorium worden voor de bodemmonsters de korrelverdeling en het organisch stofgehalte bepaald en voor de verzamelde stalen van het suspensiemateriaal wordt aanvullend ook de sedimentconcentratie bepaald.

  Conclusie is dat waterhoogte, debiet, snelheid, natte sectie en concentratie de belangrijkste parameters zijn om een rivier te kenmerken en te begrijpen. Deze parameters beïnvloeden elkaar ook op verschillende manieren. Voor het probleem van de aanslibbing kan besloten worden dat uitbaggeren geen duurzame oplossing zal zijn.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors