Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Studie van de kolkomzetting bij sluizen met deurvulling: toepassing op de middendeur van de sluis te Zemst
De Neys, L.; Van Dingenen, B. (2007). Studie van de kolkomzetting bij sluizen met deurvulling: toepassing op de middendeur van de sluis te Zemst. Thesis. De Nayer Instituut: Sint-Katelijne-Waver. X, 110 + bijlagen pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keyword

Authors  Top 
  • De Neys, L.
  • Van Dingenen, B., more

Abstract
    Het opzet van dit eindwerk bestaat uit een studie van de kolkomzetting van sluizen metdeurvulling. Het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout is ondermeer betrokken bijhet ontwerp van sluizen waarbij het vullen en ledigen van een kolk gebeurt via openingen(afgesloten met vlinderkleppen of hefschuiven) in de deuren.Bij een dergelijk systeem worden niet alleen translatiegolven opgewekt, die zorgen voorlangskrachten op schepen (en dus op de trossen waarmee de schepen verankerd liggen tijdenshet schutten). Er treden ook andere effecten op die extra krachten op de trossen veroorzaken,voornamelijk de afname van de impuls in de langsrichting van de kolk en de directe werkingvan de vulstralen tegen de boeg van het schip.Om deze laatste krachten te kunnen kwantificeren is schaalmodelonderzoek nodig, waarbijwordt ingezoomd op de vulstralen.Dit eindwerk werd gerealiseerd op het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout,waarbij een schaalmodel en een rekenprogramma voor een sluis met vulling viadeuropeningen ter beschikking werden gesteld.Het schaalmodel betreft de sluis van Zemst (Zeekanaal Brussel-Schelde), meer bepaald dekolkhelft afwaarts van de middendeuren. Dit model werd ontwikkeld om een ontwerp temaken voor de noodzakelijke aanpassingen aan de openingen in de middendeuren zodat devultijd gehalveerd wordt én toch voldoende rustig geschiedt (i.e. voldoet aan het zogenaamdetroskrachtcriterium).Het numerieke model is gebaseerd op de 1D ondiep water vergelijkingen voor dewaterbeweging in de kolk, in aanwezigheid van een schip, en op de bewegingsvergelijkingvan het schip voor 2 vrijheidsgraden, met name dompen en stampen.Met behulp van deze onderzoekstools werden zowel de bestaande toestand van demiddendeuren als een aantal mogelijke alternatieve ontwerpen voor de toekomstige toestandonderzocht.Het doel van dit eindwerk is om meer inzicht te krijgen in de krachten die optreden op eenafgemeerd schip in de kolk tijdens de vulling via openingen in de deuren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors