Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr Temmerman, Stijn
ORCID
ResearcherID

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie, more
  Function: Researcher

Projects (9)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Climate change impacts on coastal wetlands, more
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, more
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, more
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, more
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, more
 • Interactions between impoldering and water level changements along the Schelde estuary, more
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3, more
 • Quantification and modelling of the sedimentological and morphological dynamics of tidal marshes in the Scheldt estuary, more
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, more

Datasets (4)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE); Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (Ugent-PAE); Department of Hydrology and Hydraulic Engineering (VUB-HYDR); Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE); Flanders Hydraulics Research (MOW-WL); De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Lippenbroek: Study on the evolution of a FCA-CRT area., more
 • Long-term sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary, more
 • Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary: a field and numerical modelling study, more
 • Short-term sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary, more

Publications (114)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (56) [show]
Peer reviewed publications (4) [show]
Books (2) [show]
Book chapters (13) [show]
Theses (2) [show]
Abstracts (25) [show]
Reports (2) [show]
Other publications (2) [show]
Thesis (co-)promotor (8) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets