Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoek en inventarisatie van mogelijke herstelmaatregelen

Engelstalige titel: Study and inventarisation of possible restoration steps
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma toegankelijkheid, meer
Periode: 2007
Status: Gestart
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer

Abstract
In het estuarium kunnen ongewenste ontwikkelingen optreden. Een paar voorbeelden hiervan zijn de achteruitgang van het meergeulenstelsel en ongewenste veranderingen in de zandhuishouding, twee specifieke kenmerken van het estuarium. Ook kunnen negatieve effecten optreden voor natuurlijke leefgebieden van dier en plant. Binnen dit project wordt nagegaan of het mogelijk is een inventarisatie te maken van maatregelen die kunnen worden getroffen als iets dergelijks zich voordoet. Alle mogelijkheden worden onderzocht, zelfs de uiterste en minst waarschijnlijke oplossing: het ongedaan maken van de verruiming van de vaargeul.
Dit project is nog niet gestart.
ProSes2010 stelt een voorstel voor de aanpak van dit project op. Nadat dit voorstel besproken en afgestemd is met de projectleiders van het programma Toegankelijkheid, zal dit in het voorjaar van 2007 worden neergelegd bij de Technische Scheldecommissie (TSC).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten