Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden–Wal Zwijn: revisie gecombineerde in- en uitwateringsconstructies
Vercruysse, J.; Visser, K.P.; Verelst, K. (2021). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden–Wal Zwijn: revisie gecombineerde in- en uitwateringsconstructies. Versie 3.0. WL Rapporten, 20_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 pp. https://dx.doi.org/10.48607/46
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden–Wal Zwijn: revisie gecombineerde in- en uitwateringsconstructies

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulic structures > Culverts
  Literature and desktop study
Author keywords
  Sigmaplan; Controlled Reduced Tide (CRT); Inlet sluice; Stilling basin

Project Top | Authors 
 • GOG/GGG Wal Zwijn - advies in- en uitwateringsconstructie

Authors  Top 
 • Vercruysse, J.B., more
 • Visser, K.P., more
 • Verelst, K., more

Abstract
  In kader van het Sigmaplan worden door Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Centraal (dVW) Gereduceerde GetijdeGebieden (GGG) aangelegd langsheen de Schelde en haar getijderivieren. Voor de Gecontroleerde OverstromingsGebieden (GOG) Wal en Zwijn met GGG functie vraagt dVW hydraulisch advies voor het ontwerp van de gecombineerde in en – uitwateringsconstructie.

  Het advies is gebaseerd op expertise opgedaan in schaalmodelonderzoek voor de in- en uitwateringsconstructies van de GGG-gebieden Bergenmeersen, Grote Vijver en Zennegat, Vlassenbroek, De Bunt en Doelpolder. Het constructief ontwerp wordt uitgewerkt door het studiebureau SBE op basis van de geometrie van Grote Vijver.

  Voor de gebieden Wal en Zwijn wordt het inkomend debiet in functie van het rivierpeil berekend. Hierbij wordt zowel een conservatief debiet beschouwd waarbij geen rekening gehouden wordt met contractie, de aanwezigheid van een tussenkolom of vuilroosters als een gereduceerd gebied waarbij hier wel rekening mee gehouden wordt. In overleg met de opdrachtgever wordt besloten om het ontwerp verder uit te voeren op basis van het gereduceerd debiet.

  Het bodempeil van de woelkom wordt zo gekozen dat de watersprong, die ten gevolge van de inwatering ontstaat, steeds optreedt in de woelkom.

  Voor Zwijn werd een constructief ontwerp overgemaakt. Dit ontwerp werd getoetst aan de hand van een ontwerp voor een USBR type III -woelkom en aan de hand van de uit het schaalmodelonderzoek weerhouden geometrieën voor de gecombineerde in- en uitwateringsconstructie van Grote Vijver en Vlassenbroek. Hieruit volgde dat de voorgestelde woelkomlengte van 11.0 m voldoet. De einddrempel op het einde van de woelkom zorgt voor een spreiding van de stroming in de hoogte. De voorgestelde helling van 55° is vanuit hydraulisch oogpunt steil. Aanbevolen wordt om de hoek van de einddrempel te verflauwen, minimum tot 45° en idealiter tot 26°. Op basis van een verschaling van de in schaalmodel opgemeten bodemnabije snelheid voor Grote Vijver volgt een maximale snelheid 3.0 m/s boven de erosiebescherming aan polderzijde.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors