Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Haven Antwerpen – Renovatie Royerssluis: haalbaarheidsstudie nivelleersysteem met woelkelder in het bovenhoofd
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2019). Haven Antwerpen – Renovatie Royerssluis: haalbaarheidsstudie nivelleersysteem met woelkelder in het bovenhoofd. Versie 3.0. WL Rapporten, 18_056_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 7 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulic structures > Locks > Filling and emptying system
  Literature and desktop study
  Locks (Waterways)
  Brackish water
Author keywords
  Filling systems; Short culverts

Project Top | Authors 
 • Haven van Antwerpen - Royerssluis voorstudie nivelleersyteem met woelkelder

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 
 • Vercruysse, J.B., more
 • Verelst, K., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  De Royerssluis is een van de 7 sluizen die de Schelde verbindt met het havengebied van de haven van Antwerpen. De Royerssluis is gelegen op de rechteroever van de Schelde. De bestaande Royerssluis heeft een breedte van 22 m en een lengte van 180 m. Een grondige aanpassing van de bestaande Royerssluis met een (symmetrische) verbreding en verlenging (naar Schelde toe) wordt vooropgesteld.
  Voor het vullen en ledigen van de vernieuwde Royerssluis heeft WL reeds een hydraulisch ontwerp uitgevoerd voor een nivelleersysteem met openingen in de deur en een nivelleersysteem met korte omloopriolen. Bij het verder uitwerken van het constructief ontwerp werd de vraag gesteld of een vulsysteem met woelkelder economisch voordeliger is. In het kader hiervan vraagt Afdeling Maritieme Toegang aan het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een nivelleersysteem met een woelkelder in het bovenhoofd van de vernieuwde Royerssluis.
  Hiervoor werd een beknopte analyse uitgevoerd van de bij WL gekende sluizen met nivelleersysteem met woelkelder in Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Uit deze analyse volgde dat de sluis te Zemst op het Zeekanaal Brussel-Schelde, de duwvaartsluis te Wijnegem op het Albertkanaal, het ontwerp van de nieuwe sluis te Ampsin-Neuville op de Maas en de sluizen te Maasbracht en Born op het Julianakanaal relevant zijn voor het ontwerp van de vernieuwde Royerssluis. Uit de analyse van de plannen, de ervaringen in situ en de ontwerprapporten volgt dat het belangrijk is om een goede spreiding van de stroming in de breedte te voorzien. Om de stroming te spreiden over de kolkbreedte worden verschillende hydraulische ingrepen toegepast zoals een divergerende bocht met geleidingsschoepen, dissipatiekolommen of een driehoekige splitter in combinatie met een halvering van de woelkelderhoogte. Voor uitstroming in de kolk worden vervolgens ook nog rechte schotten, schuin opstaande schoepen, dissipatiepalen en/of een geleidelijke toename van de woelkelderhoogte toegepast.
  Uit de analyse volgt dat een nivelleersysteem met woelkelder geschikt is voor vullingen via het bovenhoofd tot een verval ca. 12.0 m. De bijhorende nivelleertijden liggen tussen 6 min en 12 min.
  Op basis van de specifieke karakteristieke randvoorwaarden voor de vernieuwde Royerssluis beveelt WL aan om te kiezen voor symmetrische inlaatopeningen, om de stroming in de woelkelder te spreiden door middel van een divergerende bocht met tussenschoep of een driehoekige splitter in combinatie met een halvering van de hoogte van de woelkelder en om dissipatiepalen te gebruiken.
  Op basis hiervan werd door Witteveen & Bos nv een eerste voorontwerp uitgewerkt. Uit een verdere constructieve analyse door de Afdeling Maritieme Toegang volgde echter dat de keuze voor een nivelleersysteem met woelkelder een beperkt financieel voordeel heeft in vergelijking met een nivelleersysteem met korte omloopriolen. Gelet op de beperkte beschikbare tijd voor het hydraulisch en constructief ontwerp werd om die reden door de Afdeling Maritieme Toegang besloten om een nivelleersysteem met woelkelder niet te weerhouden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors