Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Dijle – GOG Grote Vijver 2: advies energiedissipatie overloopdijk
Verelst, K.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2019). Dijle – GOG Grote Vijver 2: advies energiedissipatie overloopdijk. Versie 5.0. WL Rapporten, 18_057_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 12 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Design
  Hydraulic structures > Dikes, shores and other flood defenses > Erosion protection
  Literature and desktop study
Author keywords
  GOG; Energy dissipation structures

Project Top | Authors 
 • Energiedissipatiegracht Grote Vijver

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 

Abstract
  Het Sigmaproject Dijlemonding omvat de aanleg van GOG/GGG Zennegat, GOG/GGG Grote Vijver 1, GOG Grote Vijver 2 en GOG Heindonk Tien Vierendelen. In 2011 heeft het studiebureau Royal Haskoning de dimensionering uitgevoerd van de dijkbekleding van de ringdijk en de overloopdijk voor het gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver en Zennegat. Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal van De Vlaamse Waterweg nv heeft aan het Waterbouwkundig Laboratorium gevraagd om de dimensionering van de energiedissipatiegracht voor het gebied Grote Vijver 2 zoals uitgevoerd door het studiebureau, te reviseren, rekening houdend met de variatie van het maaiveldpeil aan polderzijde van de overloopdijk. Daarnaast wordt gevraagd om een inschatting te maken van de stroomsnelheden op het talud naar de Grote Vijver om na te gaan of de schanskorven, die in de huidige toestand aanwezig zijn en waarvan de dikte niet gekend is, behouden kunnen blijven.
  Vooreerst is voor 13 dwarsprofielen de verhanglijn op het talud van de overloopdijk bij overloop bepaald. Daarbij is nagegaan of een energiedissipatiegracht benodigd is, en zo ja, wat de afmetingen ervan moeten zijn om ervoor te zorgen dat een watersprong zich niet in het GOG voordoet maar aan de teen van de overloopdijk. Gebruik makend van het debiet over de overloopdijk en de waterhoogte na de watersprong aan de teen van de overloopdijk is daarna voor 7 dwarsprofielen een berekening uitgevoerd van de verhanglijn op het talud naar Grote Vijver. Aan de hand van deze tweede verhanglijnberekening is daarna de stroomsnelheid op het talud naar Grote Vijver berekend, alsook de stroomsnelheid in een aantal locaties tussen de overloopdijk en Grote Vijver. Uit de resultaten hiervan volgt dat de maximale waarde van de stroomsnelheid op het talud aan GOG-zijde van de overloopdijk 5.04 m/s bedraagt en 5.54 m/s op het talud naar Grote Vijver. Om te verhinderen dat de watersprong zich in het GOG voordoet, dient aan de teen van de overloopdijk een gracht met een diepte van 0.35 m voorzien te worden en een minimale breedte van 4.2 m. Door het ontstaan van de watersprong aan de teen van de overloopdijk, doen zich tussen de energiedissipatiegracht en het talud naar Grote Vijver lagere stroomsnelheden voor (maximaal 1.60 m/s).
  Het Open Steenasfalt dat voorzien is op het talud aan GOG-zijde van de overloopdijk kan weerstaan aan de berekende stroomsnelheden op het talud van de overloopdijk. Hierbij dient ook de energiedissipatiegracht en een gedeelte afwaarts van de energiedissipatiegracht bekleed te worden met Open Steenasfalt. Aangezien op het talud naar Grote Vijver nog hoge stroomsnelheden tot 5.54 m/s voorkomen, is het aanbevolen om de Open Steenasfaltbekleding door te trekken tot op het talud naar Grote Vijver. Uit de dimensionering van de schanskorven volgt dat schanskorven met een dikte tot 0.71 m nodig zijn om te weerstaan aan de stroming ten gevolge van overloop op het talud naar Grote Vijver. Met betrekking tot de aan te brengen bodembescherming op het talud naar de Grote Vijver dient deze bodembescherming voorzien te worden tussen de overgang naar het talud van Grote Vijver en een peil 0.50 m à 0.75 m lager dan het waterpeil van Grote Vijver.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors