Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Haven van Antwerpen ‐ Royerssluis: aanvullende simulaties nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen ‐ Royerssluis: aanvullende simulaties nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 31 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Design
  Emptying
  Filling
  Hydraulic structures > Locks > Filling and emptying system
  Locks (Waterways)
  Numerical modelling
  Marine/Coastal
Author keywords
  Short culverts

Project Top | Authors 
 • Ontwerp nivelleersysteem Royersluis: aanvullende simulaties

Authors  Top 

Abstract
  De Royerssluis is een van de 6 sluizen die de Schelde verbindt met het havengebied op de rechteroever. Een grondige aanpassing van de bestaande Royerssluis wordt vooropgesteld. De vernieuwde sluis is zowel aan Scheldezijde als aan dokzijde voorzien van twee roldeuren. De breedte van de vernieuwde sluis zal 36 m bedragen en de lengte tussen de buitenste roldeuren zal 250 m bedragen. Het bodempeil van de kolk wordt behouden op -6.41 m TAW.

  Door het Waterbouwkundig Laboratorium werd in 2014 en 2015 een hydraulische ontwerpstudie uitgevoerd voor een nivelleersysteem met korte omloopriolen. In deze studie werden onder andere simulaties uitgevoerd met een hydraulisch netwerkmodel voor het bepalen van de nivelleerkromme, de debietskromme en het verloop van de langskrachten op het ontwerpschip in de kolk. Na afloop van dit project werden door afdeling Maritieme Toegang (aMT) en het Havenbedrijf Antwerpen (HA) bijkomende simulaties gevraagd. Deze bijkomende simulaties worden gerapporteerd in dit advies.

  Een eerste vraag voor bijkomende simulaties werd gesteld door aMT. Uit de hydraulische ontwerpstudie volgden drie openingswetten: een verval onafhankelijke openingswet voor het benedenhoofd en voor het bovenhoofd een openingswet voor Scheldepeilen lager dan 0.0 m TAW en een openingswet voor Scheldepeilen gelijk aan en hoger dan 0.0 m TAW. Op vraag van aMT werden simulaties uitgevoerd met één enkele openingswet voor de volledige sluis. Uit de simulaties volgde dat dit voor vullen via het bovenhoofd met een Scheldepeil 0.0 m TAW en hoger resulteert in een toename van de nivelleertijd met 1.0 min en bij ledigen via het benedenhoofd resulteert in een toename van de nivelleertijd met 1.9 min (onafhankelijk van het Scheldepeil). Om de sluis na ingebruikname te kunnen optimaliseren zal door HA in het bestek een marge op de hefsnelheid gevraagd worden. Om inzicht te geven in de benodigde marge zijn simulaties uitgevoerd met een vertraging respectievelijk versnelling van de hefsnelheid met een waarde 10 %, 20 % en 30 %.

  De door WL voorgestelde openingswetten werden door HA geoptimaliseerd voor het elektromechanisch ontwerp. Hierbij werd een afzonderlijke (vervalonafhankelijke) openingswet voor het boven- en het benedenhoofd beschouwd. Uit de simulaties volgde dat de door HA voorgestelde geoptimaliseerde openingswetten voldoen aan het criterium voor de langskracht en de nivelleertijd. Ook werden een snellere en een tragere openingswet voorgesteld door HA. Voor het bovenhoofd betreft dit een toename respectievelijk afname van de hefsnelheid tijdens de tweede fase van de openingswet met 30 %. Doordat het positieve maximum van de langskracht zich voordoet tijdens de eerste fase is het met de door HA voorgestelde openingswetten niet mogelijk om bij het maatgevend Scheldepeil het positieve extremum van de langskracht te reduceren. Voor het benedenhoofd wordt bij de snellere openingswet de snelheid van de tweede fase met 30 % verhoogd en voor de tragere openingswet werd de snelheid van de eerste en tweede fase met 30 % verlaagd. De invloed van het 30 % versnellen van de tweede fase van het openingswet heeft slechts een minimale invloed op de langskracht en de nivelleertijd. Het 30 % vertragen van de eerste en tweede fase van de openingswet zorgt bij het maatgevend Scheldepeil voor een afname van het extremum van de langskracht met 24 % en een toename van de nivelleertijd met 0.3 min.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors