Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Hydrologisch Informatie Centrum (HIC): modernisering HIC meetnet
Henderick, A.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch Informatie Centrum (HIC): modernisering HIC meetnet. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_141_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 32 + 5 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Data > Oceanographic data > Bathymetric data > Soundings
  Data management
  Flow rate
  In-situ measurements
  Modernization
  Water management > Monitoring-networks > Water levels
  Water management > Water quantity > Water system knowledge
Author keywords
  Monitoring network; Meetnet

Project Top | Authors 
 • Modernisering HIC meetnet

Authors  Top 
 • Henderick, A., more
 • D'Haeseleer, E., more
 • Vereecken, H., more
 • Viaene, P.

Abstract
  Door de jaren heen werden in het HIC-meetnet verschillende merken en typen van dataloggers en meetapparatuur geïnstalleerd voor het meten van waterstanden en debieten. In 2012 werd beslist dat er een grondige vernieuwing van de HIC-meetstations nodig was. Verouderde apparatuur en een andere manier van data-inwinning (GPRS) waren de trigger om het HIC-meetnet te moderniseren. Eind 2012 werd het bestek gepubliceerd met april 2013 als startdatum voor de vernieuwing. Sindsdien werden alle HIC-meetstations vernieuwd qua infrastructuur, meetapparatuur en datalogging. Dit rapport geeft een beschrijving van alle werken die uitgevoerd zijn om deze modernisering tot een goed einde te brengen. Er werden 140 meetlocaties zowel bouwkundig als op meetniveau vernieuwd. De vernieuwing op het terrein werd afgerond eind juni 2015.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors