Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Geleidbaarheidsmetingen via de draagbare conductiviteitsmeter Hanna: implementatie en vergelijkende meting
Bastiaensen, E.; Claeys, S.; De Bruyn, L.; Van Meel, K.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Geleidbaarheidsmetingen via de draagbare conductiviteitsmeter Hanna: implementatie en vergelijkende meting. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_021. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keyword
    Water management > Monitoring-networks > Fysico-chemical parameters

Project Top | Authors 
  • Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna

Authors  Top 

Abstract
    Binnen het meetnet van het WL is er nood aan het registreren van temperatuur en conductiviteit van water in het tijgebied van de Schelde. Conductiviteit en temperatuur worden ter plaatsen geregistreerd met Aanderaa sondes, Valeport sondes of met een YSI sonde tijdens vaarten die gebeuren in samenwerking met DAB Vloot van de Vlaamse Overheid. Tijdens de vaarten (kenteringsvaart, halve tij eb vaart en dokkenvaart) worden waterstalen opgepompt ter analyse in het sedimentlabo. Op verschillende punten langs de Schelde worden er ook schepstalen genomen ter analyse van temperatuur en conductiviteit. Hiervoor was er nood aan een toestel die deze metingen snel en accuraat mogelijk kunnen meten in het sedimentlabo.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors