Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 2. Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme
Vandenbruwaene, W.; Meire, D.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 2. Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme. versie 6.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 62 + 62 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > River flow
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
  Morphology
  Motion > Tidal motion > Tides
  Water management > Monitoring-networks > Water levels
Author keywords
  Historische analyse; Boven-Zeeschelde en bijrivieren

Project Top | Authors 
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs)

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 

Abstract
  Voorliggende studie behandelt de historische evolutie van het getij en de morfologie in de Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme over de periode 1930-2013. Gebaseerd op de dagelijkse hoog- en laagwaterstanden werden er voor acht getijposten diverse jaargemiddelde getijparameters afgeleid. De morfologie werd gekwantificeerd door op verschillende tijdstippen (om de 10 à 20 jaar) de segment-gemiddelde geuldiepte, het geulvolume en het geulareaal te bepalen. Voor de kwantificering werd hierbij een nieuwe methodologie ontwikkeld om op basis van het gemiddeld laagwatervlak geuldimensies (e.g. geulvolumes) meer accuraat te berekenen. De studie toont aan dat getij en morfologie in de Boven-Zeeschelde grondig gewijzigd zijn in de periode 1960-1980. Zo is er een belangrijke toename in segment-gemiddelde geuldiepte en geulvolume (die zich tevens verderzet na 1960-1980), een verlaging van de laagwaterstanden, een toename in celeriteit en een afname in getijasymmetrie (i.e. van het verticaal getij). Wat betreft de bijrivieren is er in de Rupel een toename in segment-gemiddelde geuldiepte en geulvolume, en een verlaging van de laagwaterstanden. De Durme daarentegen wordt gekenmerkt door een evolutie van verondieping en afname in geulvolume.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors