Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Inrichtingsplan Hedwige- Prosperpolder: deelrapport 3. Empirisch ophogingsmodel
Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Inrichtingsplan Hedwige- Prosperpolder: deelrapport 3. Empirisch ophogingsmodel. versie 6.0. WL Rapporten, 13_166. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Hydraulics and sediment > Morphology > Habitats
  Literature and desktop study
  Numerical modelling
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Hedwigepolder; ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Prosperpolder [Marine Regions]
Author keywords
  Depoldering; Ontpoldering

Authors  Top 
 • Vandenbruwaene, W., more
 • Vanlede, J., more
 • Plancke, Y., more

Abstract
  De ophogingssnelheid van een intergetijdengebied (slik, schor) wordt onder andere bepaald door de overspoelingskarakteristieken, de sedimentconcentratie en de aan- of afwezigheid van vegetatie. Op basis van beschikbare gegevens werd een empirisch ophogingsmodel ontwikkeld om de lange termijn ophoging (i.e. meerdere decennia) van de platformhoogte van Hedwige- en Prosperpolder te voorspellen.

  Op basis van simulaties uitgevoerd met het empirisch ophogingsmodel verwachten we dat 25% van het platformoppervlak van de Hedwigepolder begroeid is na ongeveer 25 jaar, de helft begroeid is na 38 jaar en 75% na 52 jaar. Voor de Prosperpolder bedragen deze tijdstippen respectievelijk 52, 62 en 69 jaar. Als randvoorwaarden voor deze simulaties werd 63 mg/l als sedimentconcentratie gebruikt (gebaseerd op data analyse), en het peil van gemiddeld hoogwater bij doodtij (GHWD) als de hoogte waarop het platform gekoloniseerd wordt door vegetatie. Bijkomend werd een extra gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om het effect van hogere sedimentconcentraties op platformophoging in te schatten. De sedimentconcentraties die hiervoor gebruikt werden stemmen overeen met randvoorwaardes die in eerdere studies werden opgelegd.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors