Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: actualisatie van de bodem in het 2d Nevla model
Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: actualisatie van de bodem in het 2d Nevla model. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_044. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 9 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Numerical modelling
  Quality
  Water management > Forecasts > Forecasting-models
Author keywords
  VSSKS; 2D; HIC; Nevla

Authors  Top 

Abstract
  Voorgaande kwaliteitsbeoordeling (Jespers et al., 2014) van het Nevla model wees op een systematische afwijking doorheen het estuarium. Daarom werd gezocht naar verbeteringen die deze fout kunnen verkleinen. In eerste instantie werd een actualisatie van de bathymetrie doorgevoerd. De bedoeling van voorliggende kwaliteitscontrole op de waterstandsvoorspellingen met Nevla van het 2D VSSKS systeem, is om de kwaliteit van de runs met de geüpdate Nevla bodem na te gaan. Bovendien wordt een vergelijking gemaakt met kwaliteit van de runs voor dezelfde periode als bij de kwaliteitscontrole voor het operationeel verklaren van Nevla (originele bodem).

  Deze kwaliteitsbeoordeling geeft aan dat de trend in de BIAS uit vorige analyse (Jespers et al. 2014) nagenoeg niet veranderd is en een herkalibratie van het model nodig is.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors