Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Floodcom: deelrapport 1. Kapelbeek
Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Floodcom: deelrapport 1. Kapelbeek. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 36 + 17 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Flooding
  Numerical modelling
  Water management > Hydraulics > Hydrodynamic models
  Water management > Hydrology > Conceptual models
Author keywords
  Kapelbeek; Wateroverlast; Hydrologisch-hydraulisch model; Floodcom

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 

Abstract
  In het kader van deze studie werd een geïntegreerd hydrologisch-hydraulisch model van de Barbierbeek, het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR) en de voet van de Wase cuesta opgesteld. Dit model werd vervolgens ingezet om na te gaan wat de kwetsbaarheid is van het laaggelegen woongebied tussen de nieuwe ringdijk van het GOG KBR en de cuesta bij het optreden van een extreem stormtij en/of een hoge bovenafvoer.

  Uit de analyses blijkt dat het waterpeil in de zuidelijke ringgracht pas kritiek wordt voor zeer extreme gebeurtenissen (stormtij T100 + afvoer T50) en dat het waterpeil in de noordelijke ringgracht reeds kritiek wordt bij iets minder extreme gebeurtenissen (stormtij T25 + afvoer T25). Het veiligheidsniveau in de noordelijke ringgracht kan echter nog aanzienlijk verhoogd worden door de officiële loop van de Watermolenbeek te herstellen en de afvoer naar het Kortbroek te minimaliseren.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors