Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Morfologische trends op middellange termijn van strand, vooroever en kustnabije zone langsheen de Belgische kust: deelrapport in het kader van het Quest4Dproject
Janssens, J.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Morfologische trends op middellange termijn van strand, vooroever en kustnabije zone langsheen de Belgische kust: deelrapport in het kader van het Quest4Dproject. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 70 + 8 p. bijl., CD-ROM pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Biological phenomena > Evolution
  Coastal protection > Coastal protection against erosion > Morphodynamics soft coastal defences
  Earth sciences > Geology > Geomorphology
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
  Topographic features > Landforms > Coastal landforms > Beaches
Author keywords
  Wave screen; ArcGIS

Project Top | Authors 
 • Quantification of Erosion and Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics

Authors  Top 

Abstract
  In het kader van het BELSPO gefinancierd project Quest4D is aan het WL een studie uitgevoerd naar de morfologische evolutie van strand, vooroever en kustnabije zone van de Belgische kust op middellange termijn (gedurende de laatste 13 jaar, dit is de periode voor dewelke digitale datasets beschikbaar zijn). De gebruikte methodologie is de morfologische trendanalyse (waarbij voor de hele kustzone de evolutie van strand en zeebodem lokaal bekeken wordt, resulterend in erosie/sedimentatie-kaarten) en de volumetrische trendanalyse (waarbij de evolutie van volumes sediment binnen enkele afgebakende gebieden met een eenduidige morfologische trend bekeken wordt).

  Dit rapport presenteert de resultaten van deze analyses, waarbij een belangrijk eindproduct gevormd wordt door de hoger vernoemde erosie/sedimentatie-kaarten. Deze resultaten worden in dit rapport bondig besproken, daar waar mogelijk wordt gewezen op een mogelijke oorzaak van de waargenomen trend (baggeren, storten, invloed van harde structuren zoals strandhoofden). Een van de opvallendste resultaten is de waarneming van een erosietrend van de vooroevervoet (waar de steilere vooroever overgaat in de vlakkere zeebodem) op verschillende locaties langsheen de Belgische kust.

  Naast de resultaten wordt in dit rapport ook uitvoerig aandacht besteed aan de technische kant van de uitgevoerde analyses: niet alleen wordt de methodologie toegelicht (kort geformuleerd komt de trendanalyse neer op een enkelvoudige lineaire regressie met kleinste-kwadratenbenadering van de dieptewaarden (morfologische trendanalyse) of volumes (volumetrische trendanalyse)), maar eveneens wordt aangegeven hoe de methodologie geïmplementeerd kan worden in ArcGIS software. Als dusdanig zijn delen van het rapport op te vatten als mogelijke leidraad voor het uitvoeren van morfologische trendanalyse m.b.v. ArcMap.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors