Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Taverniers, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 61 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulic structures > Culverts
  Physical modelling
  Stilling basins
  Fresh water
Author keywords
  Inlet sluice; Controlled Reduced Tide (CRT); Sigmaplan

Project Top | Authors 
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 
 • Vercruysse, J.B., more
 • Verelst, K., more
 • Taverniers, E., more

Abstract
  In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan worden langsheen de Schelde en haar getijderivieren gecontroleerde overstromingsgebieden gebouwd. Een aantal van deze gebieden wordt ingericht als gereduceerde getijdegebied. De eerste aangelegde gereduceerde getijdegebieden te Lippenbroek en Kruibeke (in aanbouw) zijn uitgerust met een afzonderlijke in- en uitwateringsconstructie. Voor de nieuwe gereduceerde getijdegebieden zal de in- en uitwatering gecombineerd worden in één enkele constructie wat zowel een economisch als een ecologisch voordeel oplevert.

  Aan het Waterbouwkundig Laboratorium werd gevraagd om door middel van schaalmodelproeven de hydraulische performantie van deze gecombineerde in- en uitwateringsconstructies te toetsen.

  Dit rapport bespreekt de hydraulische inzichten opgedaan uit het schaalmodelonderzoek met betrekking tot de werking van de gecombineerde in- en uitwateringsconstructie tijdens inwatering van de gereduceerde getijdegebieden Grote Vijver en Zennegat in de Dijlemonding.

  In dit rapport wordt eerst de hydraulische werking van de ontworpen geometrie afgetoetst. Vervolgens wordt ook de invloed van beluchting op de vallende straal nagegaan. Op basis van de conclusies uit voorgaande proeven worden twee beperkt gewijzigde geometrieën voorgesteld en beproefd.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors