Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Zoutdynamiek
Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Zoutdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 123 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Topographic features > Channels > Navigational channels
    ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]
    Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 
  • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Authors  Top 

Abstract
    In het Basisrapport Zoutdynamiek worden de belangrijkste effecten op de zoutdynamiek van het estuarium gepresenteerd van de mogelijke alternatieven van de verruiming van de vaargeul (aanleg en onderhoud). De mogelijke effecten van alternatieven inzake (flexibel) storten van de onderhoudsbaggerspecie worden als niet onderscheidend beschouwd inzake de zoutdynamiek en derhalve niet onderzocht.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors