Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Milieueffectenrapport Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport slibdynamiek
Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectenrapport Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport slibdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 170 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Physics > Mechanics > Dynamics > Sediment dynamics
  Sediments > Clastics > Mud
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 
 • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Authors  Top 

Abstract
  Het Basisrapport Slibdynamiek presenteert de belangrijkste verwachte effecten van de onderzochte alternatieven van de verruiming van de vaargeul (aanleg en onderhoud) op de slibdynamiek van het estuarium. Specifiek wordt onderzocht hoe het turbiditeitsmaximum in het Schelde-estuarium zal wijzigen door de geplande ingreep en wat de tijdelijke effecten van de baggerwerkzaamheden zijn met betrekking tot de verspreiding van slib?

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors