Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Lange termijnvisie Schelde-estuarium cluster morfologie: uitvoeringsfase
Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L.; Helvert, M.A.G. (2000). Lange termijnvisie Schelde-estuarium cluster morfologie: uitvoeringsfase. WL | Delft Hydraulics: Delft. 30 + tabellen + figuren + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Dredging
  Topographic features > Channels
  Topography > Topography (geology) > Bottom topography
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Winterwerp, J.C., more
 • Jeuken, M.-C.J.L., more
 • Helvert, M.A.G.

Abstract
  Resultaten van de uitvoeringsfase binnen het cluster morfologie, wat als doel had bestaande kennis en hulpmiddelen te gebruiken bij het beantwoorden van vragen rond de toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. Op basis van een analyse van de historische ontwikkelingen van het estuarium is geconcludeerd, dat de huidige afmetingen van het systeem bepaald worden door de aanwezigheid en afmetingen van het meergeulenstelsel. Dit meergeulenstelsel bestaat uit een complex van eb-en vloedgeulen en tussenliggende platen, welke geschematiseerd kunnen worden in de vorm van geschakelde morfologische cellen. Met behulp van een stabiliteitsanalyse is bestudeerd bij welke verstoringen deze cellen al dan geen stabiel evenwicht vertonen. Deze analyse is verder gekwantificeerd met behulp van sedimenttransportberekeningen en de te verwachten baggervolumina. Het concept is kwalitatief gevalideerd aan de hand van ervaringen van de Belgische en Nederlandse beheerders. Eén van de conclusies van de studie is dat de hoeveelheid te storten baggerspecie, in relatie tot zandwinnning en aanlegbaggerwerk, maatgevend is voor de stabiliteit van het systeem en haar zandhuishouding.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors