Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Schelde

Engelstalige titel: Potention of spatial models as policy supporting instrument in relation to the occurence of waterbirds in the Scheldt
Overkoepelend project: LTV O&M Toegankelijkheid, meer
Referentie nr.: 1119
Periode: September 2007 tot Februari 2008
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Modellen; Watervogels
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer, coördinator
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer, uitvoerder

Abstract
Op basis van een reeds uitgevoerde, verkennende studie naar onderzoeksstrategieën betreffende het belang van de Zeeschelde voor watervogels, werd het ontwikkelen van een watervogelmodel op basis van een schaalniveau benadering naar voor geschoven als optimale strategie.

Streefdoel is het opbouwen van een watervogelmodel dat op een betrouwbare wijze het voorkomen van eenden in de Zeeschelde weergeeft en voorspelt. Bovendien wil men hiermee een betere kennis opbouwen betreffende de factoren die bepalend zijn voor het voorkomen van eenden. Dergelijke informatie is noodzakelijk om effecten van veranderingen op te volgen en te evalueren.

Het voorgestelde project omvat het exploreren van datasets en het aanvullen van de belangrijkste kennisleemte. Uiteindelijk bekomen we een eerste verkenning van het potentieel van watervogelmodellen naar de ondersteuning van het beleid toe.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten