Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 1. Evolutie van het getij over de periode 1888-2017
Vandenbruwaene, W.; Pauwaert, Z.; Meire, D.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 1. Evolutie van het getij over de periode 1888-2017. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_147_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 5 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
Author keywords
    Lange termijn evolutie

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer


Auteurs  Top 
  • Vandenbruwaene, W., meer
  • Pauwaert, Z.
  • Meire, D., meer

Abstract
    Het beeld van de historische evolutie getij Zeeschelde was tot hiertoe onvolledig door het beperkt digitaal beschikbaar zijn van historische getijgegevens. Binnen deze studie werden dagelijkse hoog- en laagwaterstanden gedigitaliseerd voor 10 getijposten in de Zeeschelde, en dit vanaf 1888. Deze data werden gebruikt om jaargemiddelde getijkarakteristieken zoals waterstand, getijvertraging en getijasymmetrie af te leiden. Daarnaast werden jaargemiddelde waardes berekend voor 4 getijposten in de Westerschelde, om op die manier de langjarige evolutie van het volledige Schelde estuarium in beeld te brengen. Lange termijn trends in getijkarakteristieken werden berekend voor twee verschillende deelperiodes, elk met hun eigen morfologische evolutie (inpoldering versus verruiming). In de periode 1888-1969 (voornamelijk gekenmerkt door inpoldering) stijgt het jaargemiddeld hoogwater overal in het estuarium (0.3-1.1 cm/jaar), waarbij de extreme hoogwaters sterker stijgen in het meest opwaartse deel. Het jaargemiddeld laagwater stijgt eveneens in deze periode, maar in hoofdzaak in de zone Vlissingen-Lillo en in beperktere mate (0.1-0.3 cm/jaar). Voor de tijdsgerelateerde parameters is de getijvertraging HW in de zone Vlissingen-Antwerpen sterker afgenomen dan de getijvertraging LW. Dit leidt tot een toename van de getij-asymmetrie in een groot deel van de Beneden-Zeeschelde. In de periode 1970-2017 (gekenmerkt door verruiming) stijgt het jaargemiddeld hoogwater met 0.3-1.4 cm/jaar, waarbij de stijging toeneemt in opwaartse richting. Het jaargemiddeld laagwater daarentegen daalt opwaarts Hansweert, waarbij de daling groter wordt in opwaartse richting. Tenslotte neemt opwaarts Hansweert de getijvertraging LW sterker af dan de getijvertraging HW, wat resulteert in een afname van de getij-asymmetrie over bijna het volledige estuarium.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs